Panopticon

panop-27-oktPanopticon-2

Als je op straat om je heen kijkt, de bus instapt of gaat tanken, je ziet altijd wel een camera op je gericht. Wat gebeurt er met al die observaties? En waar blijft onze privacy?

Deze film met lezing vertonen we in samenwerking met WUR ICT. De entree is gratis.

Panopticon is de naam voor een filosofie bedacht in 1791 door de Engelsman Jeremy Bentham. Vooral koepelgevangenissen zijn gebouwd volgens deze filosofie, waarbij de gebouwen zo zijn ingericht dat de gedetineerden het idee hebben dat ze continu in de gaten gehouden worden, zonder dat ze kunnen zien of dat wel zo is. Het staat voor een georganiseerde maatschappij die alles maakt en beheerst. En zeker sinds 9-11 zie je het principe steeds meer algemeen toegepast, bijvoorbeeld voor opslag van alle reisgegevens. Met als gevolg een behoorlijke inperking van onze privacy.

In Panopticon staat Peter Vlemmix stil bij dit fenomeen. Vindt iedereen in Nederland dat wel goed? Sinds Edward Snowden is er meer bekend van wat er allemaal geobserveerd wordt. Tegelijk blijkt dat systemen vaak zo lek als een mandje zijn, waardoor privé-gegevens op straat komen te liggen. Moeten we niet eens wat minder goed van vertrouwen zijn?

Peter Vlemmix toont voorbeelden van registraties die in het dagelijkse leven plaatsvinden. Hij vraagt diverse deskundigen over de achtergronden en de mogelijke gevaren. Hij toont aan hoe groot de algemene datahonger is. En hoe kan het dat ze net over de grens veel minder vrijgevig zijn? Panopticon toont wat de voor- en toch vooral nadelen zijn van alle observatiedrang en geeft zo aanleiding voor discussie.
In verband met de informatiebeveiliging awareness week vertonen we, in samenwerking met de ICT afdeling van de WUR, deze film met lezing. Meer informatie (voor WUR medewerkers en studenten) is te vinden op deze interne WUR pagina: http://protectit.wur.nl/.
(EdR)

Getagd met ,
WUR-IT

Gegevens

Regie:
Peter Vlemmix
Jaar:
2012
Land:
Nederland
Taal:
Nederlands
Ondertiteling:
Engels
Lengte:
57 minuten

English summary

Looking around you on the street, getting onto the bus, or refuelling your car, you will always find a security camera pointed in your direction. What happens to all the footage? What happened to our privacy? This film with accompanying lecture is shown in collaboration with WUR ICT, entrance is free.

Panopticism is a philosophy invented by the Englishman Jeremy Bentham in 1791. The dome-shaped prison puts this philosophy into practice. Buildings are designed in such a way that detainees believe they are under continual observation, while being unable to see whether or not this is the case. The philosophy is intended to create an organised, controlled society. And certainly since 9-11 this principle has been applied more generally. Take, for example, the recording of travel details. The result is the severe curtailment of our privacy.

In Panopticon Peter Vlemmix studies this phenomenon. Does everyone in the Netherlands think this state of affairs is acceptable? Since the revelations made by Edward Snowden we know more about which aspects of our lives are being observed. At the same time it has become apparent just how flawed these systems are and how easily private information can be unwittingly exposed. Shouldn’t we be less trusting?

Peter Vlemmix shows examples of surveillance that occurs in everyday life. He consults various experts about the background and potential dangers. He shows the extent of the current hunger for private information. And asks why in other countries organisations are less willing to release the data they hold. Panopticon prompts discussion by showing the pros and cons of this obsession with observation. We are showing this film and an accompanying lecture in collaboration with Wageningen UR’s ICT department, and as part of information security awareness week. More information about the lecture will follow.

 

Deze week

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Filmhuis Movie W

Archief