Panopticon

Panopticon

panop-27-oktPanopticon-2

Als je op straat om je heen kijkt, de bus instapt of gaat tanken, je ziet altijd wel een camera op je gericht. Wat gebeurt er met al die observaties? En waar blijft onze privacy?

Deze film met lezing vertonen we in samenwerking met WUR ICT. De entree is gratis.

Panopticon is de naam voor een filosofie bedacht in 1791 door de Engelsman Jeremy Bentham. Vooral koepelgevangenissen zijn gebouwd volgens deze filosofie, waarbij de gebouwen zo zijn ingericht dat de gedetineerden het idee hebben dat ze continu in de gaten gehouden worden, zonder dat ze kunnen zien of dat wel zo is. Het staat voor een georganiseerde maatschappij die alles maakt en beheerst. En zeker sinds 9-11 zie je het principe steeds meer algemeen toegepast, bijvoorbeeld voor opslag van alle reisgegevens. Met als gevolg een behoorlijke inperking van onze privacy.

In Panopticon staat Peter Vlemmix stil bij dit fenomeen. Vindt iedereen in Nederland dat wel goed? Sinds Edward Snowden is er meer bekend van wat er allemaal geobserveerd wordt. Tegelijk blijkt dat systemen vaak zo lek als een mandje zijn, waardoor privé-gegevens op straat komen te liggen. Moeten we niet eens wat minder goed van vertrouwen zijn?

Peter Vlemmix toont voorbeelden van registraties die in het dagelijkse leven plaatsvinden. Hij vraagt diverse deskundigen over de achtergronden en de mogelijke gevaren. Hij toont aan hoe groot de algemene datahonger is. En hoe kan het dat ze net over de grens veel minder vrijgevig zijn? Panopticon toont wat de voor- en toch vooral nadelen zijn van alle observatiedrang en geeft zo aanleiding voor discussie.
In verband met de informatiebeveiliging awareness week vertonen we, in samenwerking met de ICT afdeling van de WUR, deze film met lezing. Meer informatie (voor WUR medewerkers en studenten) is te vinden op deze interne WUR pagina: http://protectit.wur.nl/.
(EdR)