A Monster Calls

A Monster Calls

‘Een film om in je hart te sluiten’’ Volkskrant (★★★★★)
‘Fabelachtig!’ Het Parool (★★★★)

De 12-jarige Conor (Lewis MacDougall) heeft het zwaar. Zijn moeder (Felicity Jones) is ongeneeslijk ziek, terwijl zijn vader (Toby Kebbell) duizenden kilometers ver weg woont. Met oma (Sigourney Weaver) kan Conor slecht overweg, en op school wordt hij gepest. Hij moet alles alleen zien te verwerken. Totdat in zijn fantasie de enorme boom op het kerkhof tot leven komt en hem een handje gaat helpen.

A Monster CallsA Monster Calls is een opmerkelijk eerlijke verkenning van verlies, lijden en rouw naar de gelijknamige, bekroonde roman van Patrick Ness. De Catalaanse regisseur Bayona zoekt in zijn verfilming aansluiting bij een rijke traditie in de Spaanse cinema: films waarin kinderen het leven trotseren via de mistige omweg van de fantasie. Zo droomt Conor over zijn boomreus nadat hij King Kong (1933) heeft gekeken.

De trucages en animaties in de film dienen steeds de karakterontwikkeling en zijn subtiel. Het valt op hoe fantastisch het acteerwerk is, met name van jong talent Lewis MacDougall. Of hij nu mensen of een denkbeeldig monster tegenover zich heeft, hij speelt volkomen naturel en maakt zonder grootse gebaren de worsteling van Conor intens voelbaar.

A Monster Calls won in Spanje zowel 8 Goya als 8 Gaudi prijzen: onder andere voor Beste Regisseur, Beste Cinematografie en Beste Geluidsontwerp.

8 Goya & 8 Gaudi Awards

Gegevens

Regie:
Juan Antonio Bayona
Jaar:
2016
Land:
Spanje/USA
Taal:
Engels
Ondertiteling:
Nederlands
Lengte:
108 minuten

English summary

    ‘a film to cherish’
    ‘Like a fairy tale!’

Twelve year-old Conor (Lewis MacDougall) is having a hard time. His mother (Felicity Jones) is incurably ill and his father (Toby Kebbell) lives thousands of miles away. Conor gets on badly with Grandma (Sigourney Weaver), and at school he is bullied. He has to cope by himself with everything that is going on. Until in his fantasy the huge tree in the cemetery comes to life and lends him a hand.
A Monster Calls is a remarkably candid portrayal of loss, suffering and bereavement based on the award-winning book of the same name by Patrick Ness. In his film version, the Catalonian director Bayona looks for inspiration to a rich tradition in Spanish cinema: films in which children brave life via the nebulous and indirect pathways of imagination. Conor, for instance, dreams about his tree giant after he has watched King Kong (1933).
A Monster Calls
The film’s tricks and animations are subtle and always help the character development. It is striking just how fantastic the acting is, in particular by the talented young Lewis MacDougall. Whether he is facing people or an imaginary monster, his acting is completely natural and makes Conor’s struggle intensely palpable without any histrionics. In Spain A Monster Calls won both eight Goya and eight Gaudi awards: including for Best Director, Best Cinematography and Best Sound Design.

Deze week

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Filmhuis Movie W

Archief