A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence

Deze heerlijke, droogkomische raamvertelling vormt het laatste deel van Anderssons trilogie over het menselijk bestaan. De regisseur ontving er de Gouden Leeuw voor tijdens Filmfestival Venetië. Net als in de 2 andere films (Songs from the Second Floor en You, the Living) toont de film door middel van absurdistische korte scènes en sketches het onvermogen van mensen om hun leven te controleren of er betekenis aan te geven.

De toon is snel gezet met de stekende humor in de drie openingsscènes. Deze gaan over hoe verschillend mensen met de dood om kunnen gaan: ontkennend, profiterend of door verwarring te zaaien en te ontregelen. Een rode draad tussen de sketches die volgen, zijn de pogingen van een melancholiek, somber duo dat tegen beter weten in geld probeert te verdienen met de verkoop van feestartikelen. Hun verschijning en optreden zijn als een metafoor van de entertainmentindustrie.

Met een meesterlijk gevoel voor pakkende droge humor, een briljante enscenering en perfecte timing schetst Andersson een adembenemende wereld vol absurde dromen en herkenbaar menselijk gedrag. Zijn filmische stijl is uniek: zo zijn de gedetailleerde, vaststaande kaders zowel cartoonesk als schilderachtig. Het zijn uitsneden van het leven. Het is jammer dat de filmwereld niet meer Roy Anderssons kent.

Gouden Leeuw (Venetië 2014)

Gegevens

Regie:
Roy Andersson
Jaar:
2014
Land:
Zweden
Taal:
Zweeds
Ondertiteling:
Nederlands
Lengte:
101 minuten

English summary

This wonderful, dryly comic frame narrative concludes Andersson’s trilogy dealing with human existence. The director was awarded the Golden Lion at the Venice Film Festival for it. As in the previous two films (Songs From The Second Floor and You, The Living), short absurd scenes and sketches illustrate people’s inability to control and give meaning to their own lives.
The tone is quickly set with the sharp humour of the three opening scenes, which show how various individuals deal with death: denial, profiteering, or by spreading confusion and disorder. Linking the sketches are the attempts of a melancholic pair of salesmen who, against their own better judgement, are trying to earn a living by selling practical joke props. Their appearance and behaviour seem like a metaphor for the entertainment industry.
With a masterly feeling for engaging dry humour, a brilliant choice of setting and perfect timing, Andersson sketches a breath-taking world filled with absurd dreams and recognizable human behaviour. His cinematic style is unique: the detailed, static frames are both cartoonesque and picturesque. They are cut-outs of life. It is a shame that the film world doesn’t have more Roy Anderssons.

Deze week

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Filmhuis Movie W

Archief