African Drum, Beyond the Beat + workshop UCAS

One World WeekWageningen UR logo
Logo UCAS

In samenwerking met Wageningen UR en UCAS als onderdeel van het One World Week programma. Toegang is gratis!

In hoeverre levert ritme, in lichaamsbewegingen of in muziek, een bijdrage aan het verbeteren van een verstoorde stemming? African Drum, Beyond the Beat levert een indrukwekkend impressie van de diverse sociale functies van de drum in de West-Afrikaanse maatschappij. De film gebruikt een beroemde ode aan de Afrikaanse drum om het indringende gebruik daarvan door de geschiedenis te tonen. Van de toepassingen bij werkliedjes, communicatie en geloofsrituelen tot het huidige gebruik door voetbalfans.

Wat zijn aannemelijke effecten van lichaamsbeweging op gezondheid als holistisch doel? Wat betekenen psychologische condities zoals depressie, ADHD, bipolaire stoornis en waanzin voor mensen? Hoe worden deze – in het westen geformuleerde – condities in niet-westerse culturen ervaren? Hoe gaat men er daar mee om? Hierover gaan lezing, debat en workshop door Folly Teko van UCAS. Interactiviteit speelt hierbij een belangrijke rol. Bezoekers kunnen zich uitleven tijdens het Afrikaanse dansen dat de filmfragmenten afwisselt. Mensen kunnen van elkaar leren. Deelnemers met verschillende culturele achtergronden zijn van harte welkom, want: hoe diverser de deelnemers, des te rijker de resultaten. (FT/KvR)

One-World-Week
Wageningen UR

Gegevens

Regie:
Tariq Richards
Jaar:
2012
Land:
Verenigd Koninkrijk
Taal:
Engels + Frans
Ondertiteling:
Engels
Lengte:
48 minuten

English summary

African Drum, Beyond the Beat provides an extraordinary portrait of the various social functions of the drum in West African society. The film uses a famous ode to the African drum to demonstrate its pervasive role in society over time. The drum’s social functions range from use in work songs, to communication, to religious rituals, through to one of its more contemporary uses, by fans at football games. Movie W is screening this film in cooperation with Wageningen UR and UCAS as part of One-World Week. Entry is free!

To what extent does rhythm, in the form of physical movement or in music, help sooth a distressed mind? What plausible beneficial effects does physical movement have on health? How do people experience psychological conditions such as depression, ADHD, bipolar disorder and other mental disorders? How are these conditions, scientifically understood in western terminology, experienced in non-western cultures? How do people deal with them? This topic is covered in a lecture, debate and workshop given by Folly Teko from UCAS.

Interactivity will play an important part. Viewers will be able to let their hair down during the African dances that alternate with the film fragments. There will be an opportunity for people to learn from each other. Participants from various cultural backgrounds are warmly welcome, since the greater the diversity of the participants, the more rewarding the outcome will be. (FT/KvR)

Deze week

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Filmhuis Movie W

Archief