Camino

Camino

PREMIÈRE

Heerlijk zomerse, licht ontroerende en wonderbaarlijk meeslepende film over de beroemde wandeltocht naar Santiago de Compostella. Volkomen in cadans met de voetstappen die gezet worden, neemt Martin je mee over wonderschone paden en landschappen en zit je voordat je het weet ‘in het moment’ van de tocht.

Camino“Alles in me zei me dat ik het moest doen.” Martin de Vries besluit om zonder noemenswaardige voorbereiding de Camino te gaan lopen, de beroemde pelgrimstocht naar Santiago de Compostella: van Le Puy-en-Velay in midden-Frankrijk naar Noordwest-Spanje, een tocht van 1600 kilometer in bijna zeventig dagen.

Tijdens het lopen filmt hij zichzelf, zijn voeten, zijn schaduw, het pad, de velden en de bossen en probeert hij te achterhalen waarom hij dit avontuur is aangegaan. Medewandelaars en overnachtingsplekken komen slechts sporadisch in beeld. Als hij al lopende de camera op zichzelf richt, mijmert De Vries betrekkelijk nuchter over ongemakken en euforische momenten, over het prachtige ochtendlicht en het geluid van de vogels, over zelftwijfel en groeiend vertrouwen. Hij leert ‘in het moment’ te zijn en onderzoekt gaandeweg steeds openhartiger zijn beweegredenen. Een onopgesmukt verslag in het verslavende ritme van de tocht, die de ervaring werkelijk voelbaar maakt.

PREMIÈRE

Gegevens

Regie:
Martin de Vries
Jaar:
2019
Land:
Nederland
Taal:
Nederlands
Ondertiteling:
-
Lengte:
85 minuten

English summary

Language: Dutch | Subs: none

PREMIERE

This delightfully sunny, mildly touching and amazingly compelling film is about the celebrated walk to Santiago de Compostella. In perfect footstep cadence Martin takes us along, over exceptionally beautiful paths and through breathtaking landscapes. Before we know it we are fully ‘in the moment’ of the journey.

‘Everything in me told me that I had to do it.’ Martin de Vries decided – without any real preparation – to walk the Camino, the legendary pilgrimage to Santiago de Compostella: from Le Puy-en-Velay in central France to northwest Spain, a trek of 1600 kilometres in nearly seventy days.

As Martin walks he films himself, his feet, his shadow, the trail, the fields and the forests, and he tries to work out why he has undertaken this adventure. Fellow walkers and overnight spots appear only sporadically. When De Vries aims the camera at himself as he walks, he muses fairly pragmatically about the discomforts and euphoric moments, about the splendid morning light and the sound of the birds, about self-doubt and growing confidence. He learns to be ‘in the moment’ and he explores his motives with incrementally increasing open-heartedness. This unembellished account, to the compelling rhythm of the journey, truly makes the experience palpable.

Deze week

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Filmhuis Movie W

Archief