De Kinderen van Juf Kiet

Juf Kiet

Een ware filmparel: subtiel, krachtig en met een feilloos gevoel voor wat er in hoofden van gevluchte kinderen kan omgaan.

Juf Kiet

Kiet is een juf die je ieder kind wenst. Ze is liefdevol en altijd rechtvaardig. Haar geduld is oneindig. Een jaar lang volgden regisseurs Petra en Peter Lataster juf Kiet en haar klas met kinderen uit alle windstreken. Ze leert haar kinderen Nederlands lezen en schrijven, maar vooral ook hoe je met elkaar omgaat en samen problemen oplost. De kinderen van juf Kiet is een hartverwarmende film, ernstig van inhoud en vaak hilarisch van toon; een ode aan de juf die ieder kind verdient.

Juf Kiet
 
 
 
 
 
Petra en Peter Lataster: “We willen vooral laten zien hoe de kinderen met een nieuwe situatie omgaan. De onwennigheid, de verwarring, het wederzijdse onbegrip. Hoe druk je je uit als je de nieuwe taal nog niet beheerst? Hoe weet je wat je moet doen als je de juf niet kunt verstaan?”.
 
 

Gegevens

Regie:
Petra & Peter Lataster
Jaar:
2016
Land:
Nederland
Taal:
Nederlands
Ondertiteling:
-
Lengte:
118 minuten

English summary

A gem of a documentary: subtle yet powerful, with an exquisite feel for what might be going on inside the heads of refugee children.

Kiet is the teacher you wish every child could have: loving and just, and infinitely patient. During an entire school year, directors Petra and Peter Lataster filmed Miss Kiet and her class of children from many countries.  Miss Kiet teaches them to read and write in Dutch – and above all, how to get along and to solve their problems together. Miss Kiet’s Children is a heartwarming movie; though its content is serious,  its tone is often hilarious. The perfect ode to the teacher whom every child deserves.

Petra en Peter Lataster say of their movie, “First and foremost, we want to show how the children deal with a new situation. The uneasiness, the confusion, the mutual incomprehension. How do you express yourself if you don’t yet speak the new language? How do you know what to do if you can’t understand the teacher?”

Deze week

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Filmhuis Movie W

Archief