Het Doet Zo Zeer

Het Doet Zo Zeer

‘Ongekend intiem karakter’ Het Parool (★★★★)
‘Nuchter en met humor’ Volkskrant (★★★★)

Schrijfster Heleen van Royen filmde als mantelzorgster gedurende een jaar hoe haar 84-jarige moeder (mevrouw Breed) door beginnende dementie van hulp afhankelijk raakt. Het resultaat is een intiem, bitterzoet portret dat z’n ‘feel-good waarde’ dankt aan de welbespraakte, op haar onafhankelijkheid gestelde moeder en de gevatte manier waarop moeder en dochter met elkaar communiceren.

De film volgt de schrijfster en haar moeder in alledaagse situaties en in de tocht langs zorginstellingen. Moeilijke beslissingen en kostbare momenten van samenzijn wisselen elkaar af. Haar moeder vertelt zelf hoe het is als het heden en verleden door elkaar lopen; die onmogelijk te bevatten dagelijkse realiteit van iemand met dementie. In de film is veel ruimte voor humor, ook tijdens intieme, aangrijpende momenten, en dat behoedt de kijker voor sentiment. Het Doet zo Zeer is een liefdevolle, herkenbare, soms pijnlijke en vaak bijzonder grappige ode aan het leven, met dank aan Heleens moeder, mevrouw Breed.

Gegevens

Regie:
Heleen van Royen
Jaar:
2017
Land:
Nederland
Taal:
Nederlands
Ondertiteling:
n.v.t.
Lengte:
87 minuten

English summary

    ‘Powerful debut’
    ‘Unprecedently intimate’
    ‘Level-headed and told with humour’

As her mother’s carer, writer Heleen van Royen spent a year filming how her 84-year-old mother (Mrs Breed) became dependent on help as she lived through the early stages of dementia. The result is an intimate, bittersweet portrait that owes its ‘feel-good factor’ to the articulate, independent-minded mother and the quick-witted manner in which mother and daughter communicate.

The film follows the writer and her mother in everyday situations and as they visit numerous care institutions. Difficult decisions and treasured moments of togetherness alternate. Mrs Breed is herself able to describe what it is like when the past and present start to interweave; the incomprehensible daily reality of someone with dementia. The film has plenty of humour, even during intimate, highly moving moments, which saves the film from sentimentality. Het Doet Zo Zeer is a loving, recognisable, at times painful and often very funny ode to life. It owes a debt of gratitude to Heleen’s mother, Mrs Breed.

Deze week

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Filmhuis Movie W

Archief