Expedition To The End Of The World

Een grote driemaster gevuld met een groep avontuurlijke kunstenaars en wetenschappers zet koers naar de schitterende landschappen in het noorden. Hun eindbestemming is de snel smeltende ijswereld van Groenland. Het gezelschap gaat er zich verdiepen in de oorsprong van het leven en het einde van de beschaving. Het wordt een epische tocht waarin de dappere reizigers geconfronteerd worden met nachtmerries over ijsberen, sites uit het stenen tijdperk en nieuwe diersoorten. De ijskappen smelten en dat zal onmiskenbaar een uitwerking hebben op de wereld zoals we die nu kennen, maar is dat eigenlijk wel een slechte zaak? Wat of wie komt er na ons?

Expedition to the End of the World is een film die drijft op nieuwsgierigheid, grote gevoelens en een bevrijdende dosis humor. Dankzij deze combinatie heeft de film tal van prijzen gewonnen, waaronder de Juryprijs op het documentaire filmfestival DOCVILLE in 2013.

MovieWeekend 2015

Gegevens

Regie:
Daniel Dencik
Jaar:
2013
Land:
Denmark
Taal:
Engels & Deens
Ondertiteling:
Nederlands
Lengte:
90 minuten

English summary

A large three-master packed with a group of adventurous artists and scientists sets sail for the breath-taking landscapes of the north. Their final destination is the rapidly melting ice world of Greenland. The company plans to investigate the source of life and the end of civilisation. This will be an epic voyage in which the brave travellers are confronted with nightmares about polar bears, sites dating back to the Stone Age and new species. The ice caps are melting and unquestionably this will have an effect on the world as we know it today, but is it actually a bad thing? What or who will come after us?
Expedition to the End of the World is a film that relies successfully on curiosity, big feelings and a liberating dose of humour. Thanks to this combination, it has won many prizes, including the Jury Prize at the DOCVILLE Film Festival in 2013.

Deze week

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Filmhuis Movie W

Archief