Gluckauf

“Gluckauf” betekent “kom veilig boven”. De mijnwerkers in Zuid-Limburg wensten elkaar hiermee een behouden terugkeer als ze afdaalden in de steenkoolmijnen. De mijnbouw zorgde in Zuid-Limburg voor welvaart. Na het sluiten van de mijnen in de jaren 70 kwamen veel gezinnen in een overlevingsstrijd terecht. Hele wijken en dorpen verpauperden. Aan het lot van een marginaal bestaan konden veel ex-mijnwerkers niet ontkomen.

Lei is zo’n ex-mijnwerker die als kruimelcrimineel het hoofd boven water weet te houden. Zo goed als alles is misgegaan in zijn leven, maar gelukkig had hij altijd nog de zorg voor zijn zoon Jeffrey. Hij heeft hem alleen grootgebracht nadat hij hem eerst bij diens moeder moest weghalen. Nu Jeffrey begin 20 is en ook kiest voor de misdaad, waarbij hij veel verder gaat dan zijn vader, dreigt Lei echter ook zijn zoon kwijt te raken. Het misdaadplot van Gluckauf is slechts bijzaak. Het verhaal gaat op de eerste plaats over de ontwikkeling van de vader-zoon relatie. De kracht van de film komt tot stand doordat alles zo precies en levensecht is. Hiermee overtuigt en ontroert het drama op originele, onnavolgbare wijze.

Gegevens

Regie:
Remy van Heugten
Jaar:
2015
Land:
Nederland
Taal:
Zuid-Limburgs dialect
Ondertiteling:
Nederlands
Lengte:
102 minuten

English summary

“Gluckauf” means “get back above ground safely”. With this phrase, the mineworkers in South Limburg used to wish each other a safe return when they descended into the depths of the coal mines. Mining brought prosperity to South Limburg and the closure of the mines in the seventies meant that many families ended up having to struggle to survive. Entire neighbourhoods and towns became impoverished and many ex-mineworkers were simply unable to avoid the fate of scratching out a marginal existence.

Lei is one of these ex-mineworkers, trying to keep his head above water through petty theft. Almost everything in his life has gone wrong, but at least he has always had his son Jeffrey to take care of. He has raised him alone after having to remove him from his mother. Now Jeffrey is in his early twenties and has also chosen a life of crime, but in a such way that Lei fears he might finally lose his son.

The crime plot in Gluckauf is of lesser importance. The story deals primarily with the developing relationship between father and son. The strength of Gluckauf lies in its meticulousness and authenticity. With this approach, the film convinces and moves the viewer in an original and unparalleled way.

Deze week

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Filmhuis Movie W

Archief