Homecoming (1945)

Homecoming-1945

Het is een bloedhete dag in augustus 1945. Terwijl de inwoners van een Hongaars provinciedorpje zich voorbereiden op een huwelijk, arriveren een orthodoxe joodse vader en zoon op het plaatselijke stationnetje. Ze huren een paardenkar waarin ze zwijgzaam twee houten kratten laten vervoeren.

Homecoming-1945Er ontstaat onrust. Wat bevindt zich in de kisten en wat is hun doel? De dorpsbewoners gaan gebukt onder een collectief schuldbesef en door hun komst komen donkere geheimen en herinneringen bovendrijven. Is het familie van joodse dorpsgenoten die werden gedeporteerd en komen ze hun clandestien verkregen eigendommen opeisen? Het dorp raakt in paniek en begint maatregelen te nemen. We zien hoe de inwoners het steeds benauwder krijgen, hoe schuld en schaamte naar boven komen en uiteindelijk zien we ook wie de joden zijn en wat ze komen doen. Al deze dingen ontvouwen zich geleidelijk maar met ijzeren logica, waarbij het script toewerkt naar een even onvermijdelijke als prachtige finale.

Homecoming (1945) is meer dan geslaagd. Het verhaal boeit van begin tot eind en de film heeft heel wat te vertellen over schuld, vergeving, machtsmisbruik en hebzucht. Het inkijkje in het Hongaarse dorpsbestaan, kleingeestig en royaal overgoten met drank, is even amusant als geloofwaardig.

Gegevens

Regie:
Ferenc Török
Jaar:
2017
Land:
Hongarije
Taal:
Hongaars
Ondertiteling:
Nederlands
Lengte:
94 minuten

English summary

“Cleverly mounting tension”

A scorching hot day in August 1945. While the inhabitants of a provincial Hungarian village are getting ready for a wedding, a father and son, Orthodox Jews, arrive at the little local station. They rent a horse-drawn cart and, travelling in silence, transport two wooden crates.

A sense of unease settles on the village. What is in the crates and what do these people want? The villagers are struggling with a shared sense of guilt and these new arrivals revive dark secrets and memories best forgotten. Are these family members of deported Jewish villagers, and have they come to reclaim their property, which the villagers have appropriated? Panic ensues and the villagers take steps. We see how they feel increasingly trapped, how their guilt and shame bubble to the surface and eventually we learn who these Jewish people are and what they have come to do. All these things unfold gradually with cast-iron logic, and culminate in a denouement that is both inevitable and splendid.

Homecoming (1945) is highly successful. The plot is compelling from start to finish and the film has plenty to say about guilt, forgiveness, the abuse of power and greed. The glimpse of Hungarian village life, petty and involving liberal quantities of alcohol, is both amusing and credible.

Deze week

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Filmhuis Movie W

Archief