Homecoming (1945)

Homecoming (1945)

Het is een bloedhete dag in augustus 1945. Terwijl de inwoners van een Hongaars provinciedorpje zich voorbereiden op een huwelijk, arriveren een orthodoxe joodse vader en zoon op het plaatselijke stationnetje. Ze huren een paardenkar waarin ze zwijgzaam twee houten kratten laten vervoeren.

Homecoming-1945Er ontstaat onrust. Wat bevindt zich in de kisten en wat is hun doel? De dorpsbewoners gaan gebukt onder een collectief schuldbesef en door hun komst komen donkere geheimen en herinneringen bovendrijven. Is het familie van joodse dorpsgenoten die werden gedeporteerd en komen ze hun clandestien verkregen eigendommen opeisen? Het dorp raakt in paniek en begint maatregelen te nemen. We zien hoe de inwoners het steeds benauwder krijgen, hoe schuld en schaamte naar boven komen en uiteindelijk zien we ook wie de joden zijn en wat ze komen doen. Al deze dingen ontvouwen zich geleidelijk maar met ijzeren logica, waarbij het script toewerkt naar een even onvermijdelijke als prachtige finale.

Homecoming (1945) is meer dan geslaagd. Het verhaal boeit van begin tot eind en de film heeft heel wat te vertellen over schuld, vergeving, machtsmisbruik en hebzucht. Het inkijkje in het Hongaarse dorpsbestaan, kleingeestig en royaal overgoten met drank, is even amusant als geloofwaardig.