De Matthäus Passion van Reinbert de Leeuw

De Matthäus Passion van Reinbert de Leeuw

“Bij Reinbert de Leeuws Matthäus tellen beleving en muzikale waarheid, die altijd plooibaar is.” Volkskrant (★★★★★)
“De Leeuw haalt het beste in zijn musici en solisten naar boven.” Place de l’Opera  (★★★★★)
“Reinbert de Leeuws Matthäus beloofde zeer bijzonder te worden. Inderdaad.” Noord Hollands Dagblad  (★★★★★)

Integrale uitvoering van Bach’s monumentale meesterwerk Matthäus Passion is dit jaar voor het eerst in hoge beeld- en geluidkwaliteit te zien en te beluisteren in de filmzaal. Het betreft de aangrijpende en bejubelde uitvoering, gedirigeerd door Reinbert de Leeuw die afgelopen jaar plaatsvond in De Nieuwe Kerk te Amsterdam. Vorig jaar kon u al de korte, inleidende documentaire zien (‘De Matthäus Missie van Reinbert de Leeuw’) en nu de uitvoering zelf.

Met solisten Joanne Lunn (sopraan), Delphine Galou (alt), Christopher Watson (tenor), Tomáš Král (bas), Andreas Wolf (Christus), Benedikt Kristjánsson (evangelist), Holland Baroque, het Nederlands Kamerkoor en het Roder Jongenskoor. Concertmeester is Judith Steenbrink. De regie van deze unieke registratie is in handen van Cherry Duyns.

Pianist, componist, dirigent Reinbert de Leeuw, 78 jaar, heeft zijn leven gewijd  aan de moderne klassieke muziek: van Schönberg tot  Oestvolskaya.  Nu, aangekomen in de kromming van zijn levensboog,  draait hij zich om en strekt hij zijn armen uit naar Johann Sebastian Bach en diens Matthäus Passion. Maandenlang heeft hij de partituur bestudeerd: onophoudelijk en bijna obsessief. Hij heeft een missie en droomt iedere nacht van de Matthäus. Het liefst had hij al zijn andere concerten willen afzeggen. “Als ik mij de rest van mijn leven alleen nog maar met de Matthäus Passion  zou moeten  bezig houden, zou ik dat zo doen”, zegt hij.

Gegevens

Regie:
Cherry Duyns
Jaar:
2017
Land:
Nederland
Taal:
Duits
Ondertiteling:
Nederlands
Lengte:
175 minuten

English summary

    “What counts in Reinbert de Leeuw’s Matthäus is the listening experience and musical truth, which is always malleable.”
    “De Leeuw brings out the best in his musicians and soloists.”
    “Reinbert de Leeuw’s Matthäus promised to be very special. And indeed it is.”

This year for the first time ever, the full performance of Bach’s monumental masterpiece St Matthew Passion can be watched and heard in the cinema in marvellous visual and audio quality. This is the moving and acclaimed performance, directed by Reinbert de Leeuw, staged last year in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Following the release last year of a short, introductory documentary (‘De Matthäus Missie van Reinbert de Leeuw’), the performance itself is now being screened.

With soloists Joanne Lunn (soprano), Delphine Galou (alto), Christopher Watson (tenor), Tomáš Král (bass), Andreas Wolf (Christus),Benedikt Kristjánsson (evangelist), Holland Baroque, the Nederlands Kamerkoor (Netherlands Chamber Choir) and the Roder Jongenskoor (Roder Boys Choir). The concert master is Judith Steenbrink. This unique recording is directed by Cherry Duyns.

Pianist, composer and conductor Reinbert de Leeuw, 78 years old, has devoted his life to modern classical music: from Schönberg to Oestvolskaya. Now, in his twilight years, he is turning his attention to an earlier period, embracing Johann Sebastian Bach and his St Matthew Passion. He has spent months studying the score: incessantly and almost obsessively. He is a man on a mission, dreaming every night of St Matthew Passion. He would have preferred to have cancelled all his other concerts. “If I had to spend the rest of my life focusing exclusively on St Matthew Passion, I would,” he says.

Deze week

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Filmhuis Movie W

Archief