Much Loved

Midden in de nacht rijdt een limousine door Marrakech. Tot in de puntjes verzorgd en druk pratend zijn Noha, Soukaina en Randa op weg naar een exclusief feest. De drie vrouwen zijn prostituees. Ze verkopen hun lichamen aan rijke Arabieren en Europeanen, die ze in discotheken, restaurants en tijdens feestjes oppikken. Hun dagelijks leven heeft weinig gemeen met de uitgelaten partywereld: ze worden regelmatig bedreigd en zijn verstoten door hun families. Wanneer ze de jonge, onervaren Hlima ontmoeten, ontstaat een nieuwe, hechte vriendschap. Iets wat de vrouwen boven alles koesteren. Waardig en geëmancipeerd trotseren ze de maatschappij die hen gebruikt en veroordeelt.

Much Loved is een dappere film: regisseur Nabil Ayouch stelt op een luchtige, vrolijke manier een taboeonderwerp aan de orde en zoekt daarbij de grenzen op binnen het relatief liberale Marokko. De Marokkaanse autoriteiten waren echter woedend en verboden de film in het thuisland. Weliswaar gedogen de Marokkaanse autoriteiten prostitutie in Marrakech, maar de huisorgieën met rijke Saoedi’s horen zich achter hoge witte muren af te spelen en niet op het witte doek.

Hoofdrolspeelster Loubna Abidar moest naar Frankrijk vluchten nadat ze was gemolesteerd. Zowel Loubna als regisseur Ayouch moesten zich voor een Marokkaanse rechtbank verweren. Meer nog dan de seks, drank en ruwe taal zal het gelovigen vooral storen dat Much Loved een wereld toont waarin dames eigen baas zijn. Noha (Loubna Abidar) is de trotse matriarch van een hoerencollectief. Dit zijn ‘working girls’ die portiers betalen voor informatie, routineus smeergeld afdragen aan agenten en de periodieke mep als bedrijfsrisico afschrijven. Much Loved is daarbij verfrissend dankzij het gebrek aan oordeel.

Gegevens

Regie:
Nabil Ayouch
Jaar:
2015
Land:
Marokko - Frankrijk
Taal:
Arabisch
Ondertiteling:
Nederlands
Lengte:
108 minuten

English summary

Deep in the night a limousine drives through Marrakech. Made up to the nines and talking nineteen to the dozen, Noha, Soukaina and Randa are on their way to an exclusive party. The three women are prostitutes. They sell their bodies to rich Arabs and Europeans who they pick up in discos, restaurants and at parties. Their daily life is far removed from the vibrant party world: they are regularly threatened and have been rejected by their families. When they meet the young, inexperienced prostitute Hlima, a new, close friendship develops. Something that the women cherish above all else. With dignity and in the spirit of emancipation, they brave the society that uses and judges them.

Much Loved is a brave film: by addressing a taboo subject in a light-hearted, cheerful way,  director Nabil Ayouch pushes things as far as he can in relatively liberal Morocco. Even so, the Moroccan authorities were outraged and banned the film. While the Moroccan authorities may tolerate prostitution in Marrakech, the house orgies involving rich Saudis belong behind high white walls, not on the big screen.

Leading actress Loubna Abidar had to flee to France after she was assaulted. Both Loubna and director Ayouch had to answer charges before a Moroccan court. The fact that Much Loved depicts a world in which women are their own bosses may anger religious believers even more than the sex, alcohol and coarse language. Noha (Loubna Abidar) is the proud matriarch of a cooperative of prostitutes. These are ‘working girls’ who pay doormen for information, routinely pay bribes to policemen and write off the occasional thump as a business risk. By remaining non-judgemental, Much Loved paints a refreshing  picture.

Deze week

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Filmhuis Movie W

Archief