Nelson Mandela: The Myth & Me

One World WeekWageningen UR logo

In samenwerking met Wageningen UR als onderdeel van het One World Week programma. Toegang voor studenten en medewerkers WUR slechts € 5,-.

Nadat in Zuid-Afrika de Apartheid officieel was afgeschaft, werd Nelson Mandela in 1994 de eerste democratisch gekozen president van het land. In die positie zorgde hij dat de overgang zich op vreedzame wijze voltrok. Zijn boodschap van vrijheid, vergeving en verzoening heeft mensen geïnspireerd over de hele wereld. De film Nelson Mandela: The Myth and Me werd tijdens IDFA 2013 bekroond met de Special Jury Award.

Na twee decennia democratie is Zuid-Afrika nog niet het land dat Mandela voor ogen had. Er heerst nog steeds economische ongelijkheid tussen het blanke en gekleurde deel van de bevolking. De kansen zijn ongelijk verdeeld. In zijn reis aan de hand van een fictieve brief aan Mandela spreekt regisseur Khalo Matabene met schrijvers, staatslieden, kunstenaars en denkers, waaronder de Dalai Lama. De betekenis van vrijheid, hereniging en vergeving in een wereld vol conflicten en ongelijkheid staat daarbij centraal. Interviews worden afgewisseld met historische beelden en portretten van Mandela. Behalve de Zuid-Afrikaanse geschiedenis komen ook bijvoorbeeld de Duitse hereniging en de oorlog in Irak ter sprake. Rust wordt geboden door contemplatieve beelden van landschappen en bijzondere close-ups.

One-World-Week
Wageningen UR
Special Jury Award IDFA 2013

Gegevens

Regie:
Khalo Matabene
Jaar:
2013
Land:
Zuid-Afrika
Taal:
Engels
Ondertiteling:
Engels
Lengte:
85 minuten

English summary

After the abolition of Apartheid in South Africa, Nelson Mandela became the country’s first democratically elected president in 1994. In this position he ensured that the transition process came about peacefully. His message of freedom, forgiveness and reconciliation has inspired people across the world. The film Nelson Mandela: The Myth and Me won the Special Jury Award at IDFA 2013. Movie W is showing the movie in collaboration with Wageningen UR as part of One-World Week. Entry for WUR students and staff is only 5 euros.

After two decades of democracy, South Africa is still not the country that Nelson Mandela had hoped it would become. Economic inequality remains rife and the country remains divided by various forms of separation, including along racial lines. Opportunities are not equally available. In response to a fictitious letter, director Khalo Matabane undertakes a journey involving discussions talks with writers, politicians, artists and philosophers, amongst them the Dalai Lama. The meaning of freedom, reconciliation and forgiveness in a world of conflict and inequality are key themes. The interviews are interspersed with historic footage and portraits of Mandela. As well as South African history, the film addresses other situations, such as Germany’s reunification and the war in Iraq. The intensity is relaxed with contemplative landscape images and exceptional close-ups.

Deze week

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Filmhuis Movie W

Archief