Oliver Sacks: His Own Life

Oliver Sacks: His Own Life

Een aangrijpend en bijzonder fascinerend portret van en over Oliver Sacks en zijn mateloze, avontuurlijke leven.

Oliver Sacks is ‘s werelds beroemdste neuroloog; een bijzonder innemende, onconventionele en briljante wetenschapper die ook in Nederland bijzonder geliefd werd. Dat er überhaupt iets van hem terecht kwam, blijkt niet minder dan een wonder. Deze wijze, vrolijke dokter was een groot deel van zijn leven, zoals zijn collega het bondig verwoordt, ‘a supreme fuck-up’. Een buitenstaander die, worstelend met zijn seksualiteit en zijn uitbundige en vaak ook extreme gedrag, wel meerdere levens lijkt te hebben geleefd. Zijn levensverhaal is minstens zo ongerijmd en krankzinnig als de bijzondere ziektegeschiedenissen van zijn patiënten waar hij zo beroemd mee werd. Denk bijvoorbeeld aan zijn boek De man die zijn vrouw voor een hoed hield of de boekverfilming Awakenings met Robin Williams als Oliver Sacks.

Op 81-jarige leeftijd, met nog een half jaar te leven, vertelt hij nog één keer een wonderbaarlijke levensgeschiedenis: die van hemzelf. Over een sprankelende, mateloze man, met een geest als een uitdijend heelal, voor wie niets of niemand te vreemd was, en die zijn naderende dood verwelkomt als een nieuw avontuur. Een ontroerend uniek verhaal over een tedere unieke man.