Wij oogsten hier geluk (Harvesting Happiness)

Wij oogsten hier geluk (Harvesting Happiness)

Op veler verzoek extra voorstelling zondag 5 november 16.00 uur

Wij oogsten hier geluk (Harvesting Happiness) is een documentaire over Community Supported Agriculture (CSA) in Nederland. CSA is een vorm van gemeenschapslandbouw, waarbij consumenten en boeren samen verantwoordelijk zijn voor het verbouwen van voedsel: dat betekent delen in de opbrengsten, maar ook in de risico’s.

De Nieuwe RondeDe film is een portret van 6 boeren en hun CSA bedrijf: een verhaal over hun passie en idealen, de band met hun leden, de strijd om land, de twijfels en de tegenslagen, en hun dromen voor de toekomst. Het biedt een kijkje in de positie van deze boeren en in een aspect van ons voedsel dat voor veel mensen onzichtbaar is. Wat vinden zij eigenlijk van ons huidige voedselsysteem? Waarom kiezen zij ervoor om van de gangbare landbouw af te wijken? En bovenal laat de film zien hoe mooi CSA is, zoals onder andere in Wageningen in de praktijk wordt gebracht door vereniging De Nieuwe Ronde.

Tickets: € 5,-

Wij oogsten hier geluk (Harvesting Happiness) hoopt een bijdrage te leveren aan een meer duurzame en sociale landbouw. Kijk voor meer informatie op wijoogstenhiergeluk.nl