Shadow World

Shadow World

Shadow World ontrafelt en ontmaskert de wereldwijde wapenhandel, die zijn winsten telt in dollars en zijn verliezen in mensenlevens. In deze glasheldere, zowel journalistieke als kunstzinnige documentaire, zien we de sterke verwevenheid met de politiek. Veelzeggend citaat van een wapenhandelaar: “Politici zijn net prostituees, maar dan veel duurder.”

shadow-world_2In de nasleep van iedere oorlog duiken er telkens weer geruchten op van omkoping, belangenvermenging en onethisch winstbejag. Een schimmige wereld van wapenhandelaars, corruptie, smeergeld en achterkamers. Maar bovenal ook de wereld van de bekende wereldleiders en politici van wie het morele kompas helemaal op tilt lijkt geslagen… De wapendealers krijgen volop dekking vanuit die politiek. En als andersdenkende regeringen een nieuw bestel proberen op te bouwen, schakelen ze bevriende westerse mogendheden in om die regering met brute efficiëntie te saboteren, zoals het El Salvador en Chili verging. Want wie de immens, lucratieve wapenhandel probeert te dwarsbomen, moet dat zwaar bezuren.

Filmmaker Johan Grimonprez weeft naadloos interviews, archiefmateriaal en filosofische beschouwingen door elkaar in een krachtig betoog tegen deze wereld en pleit voor meer samenwerking, openheid en dialoog.

Gegevens

Regie:
Johan Grimonprez
Jaar:
2016
Land:
USA
Taal:
Engels
Ondertiteling:
Nederlands
Lengte:
94 minuten

English summary

Shadow World unravels and exposes the global arms trade, which counts profit in dollars and loss in human lives. In this crystal-clear documentary, which is both artistic and a work of journalism, we see how closely interwoven this trade is with politics. A revealing quote from an arms dealer: ‘Politicians are very much like prostitutes, only much more expensive.’

In the aftermath of every war rumours about bribery and corruption, conflicts of interests and unethical profit-seeking do the rounds. A shadowy world of arms dealers, corruption, bribery and backrooms. But, above all, the world of well-known world leaders and politicians whose moral compasses seem entirely awry… The political world has got the backs of the arms dealers safely covered. And if any government with other ideas tries to build a new order, the arms dealers call on friendly western powers to sabotage it with brutal efficiency, as happened in El Salvador and Chile. Anyone who stands in the way of the immense, lucrative arms trade must pay heavily.

Filmmaker Johan Grimonprez adeptly interweaves interviews, archive material and philosophical reflections in a powerful argument against this world and argues for more cooperation, openness and dialogue.

Deze week

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Filmhuis Movie W

Archief