Shirley: Visions Of Reality

Shirley: Visions of Reality is een gestileerde ode aan Edward Hopper, waarin zijn beroemdste schilderijen tot leven komen. Betoverend mooi, magisch, bedwelmend, imponerend en hypnotiserend…. Eigenlijk schieten woorden tekort om de visuele schoonheid van de film van Gustav Deutsch te vatten. Omdat de film bovendien een rijke inhoud heeft, levert dit samen een verfrissend nieuw samenspel op tussen film en beeldende kunst.

Een kleine verandering – een rolgordijn schiet omhoog, iemand verandert van houding – en plotseling is daar exact het tableau zoals het ooit geschilderd werd door Edward Hopper. De film weet van begin tot eind de aandacht vast te houden. In de film vormen dertien schilderijen, gemaakt tussen 1931 en 1965, het uitgangspunt voor een fictief verhaal over de carrière en het liefdesleven van de geëngageerde actrice Shirley. Ze deelt met ons haar overpeinzingen over haar leven en vertrouwt ons haar ideeën over de wereld toe. Telkens worden persoonlijke momenten afgewisseld met radiofragmenten die verwijzen naar belangrijke gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis: de Grote Depressie, de Tweede Wereldoorlog, het McCarthy-tijdperk, de rassenconflicten en de burgerrechtenbeweging.  Hopper zelf haalde inspiratie uit de film noir: in doeken als “New York Movie” en “Intermission” verwees hij rechtstreeks naar de cinema. De schilder beïnvloedde op zijn beurt weer filmmakers als Alfred Hitchcock, Jim Jarmusch, Martin Scorsese en Wim Wenders.

Shirley: Visions of Reality maakt voor eens en altijd duidelijk dat film in dialoog kan staan met beeldende kunst. Laat u onderdompelen in een wel heel bijzondere filmervaring. Op vrijdag 19 september verzorgt Arjan Moscoviter (beeldende kunst ’t Venster) als liefhebber en kenner van het werk Edward Hopper, een speciale visuele inleiding. Dit zal een extra dimensie toevoegen aan uw beleving van de film. Tevens biedt ‘t Venster een cursus aan van 6 lessen waarbij u aan de hand van stills uit de film zelf een schilderij gaat maken. Meer informatie: ‘t Venster 

Getagd met ,

Gegevens

Regie:
Gustav Deutsch
Jaar:
2013
Land:
Oostenrijk
Taal:
Engels
Ondertiteling:
Nederlands
Lengte:
92 minuten

English summary

Shirley: Visions of Reality is a stylised ode to Edward Hopper in which his most famous painting comes to life. Enchantingly beautiful, magical, stunning, impressive and hypnotic…. words fail to adequately describe the visual beauty of this film by Gustav Deutsch. Add to this the film’s rich content and the result is an refreshing new interplay between film and visual art. A minor adjustment – a window shade shoots up, someone changes their posture – and suddenly we see precisely the tableau once painted by Edward Hopper.

The film captivates from start to finish. Thirteen paintings, produced between 1931 and 1965, form the starting point for a fictional story about the career and love life of Shirley, a politically-aware actress. She shares her reflections on her life and entrusts her ideas about the world to us. Personal moments are interspersed with fragments of radio broadcasts that mention major events in history: the Great Depression, WWII, the McCarthy era, racial conflict and the civil rights movement.

Hopper himself drew inspiration from film noir: in canvasses such as “New York Movie” and “Intermission” he referred directly to cinema. In turn, he influenced directors such as Alfred Hitchcock, Jim Jarmusch, Martin Scorsese and Wim Wenders. Shirley: Visions of Reality proves beyond doubt that film and visual art can be partners in a dialogue.

Let yourself being immersed in a very special cinematic experience. On Friday 19 September the film will be introduced by Arjan Moscoviter (visual arts dept. of ’t Venster), an expert on Edward Hopper’s work. (RvB)

Deze week

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Filmhuis Movie W

Archief