The Only Son

Pema groeide op in de hoofdstad van Nepal, terwijl zijn ouders hoog in de Himalaya bleven wonen. Hij wordt geacht terug te keren naar zijn geboortedorp om met een lokaal meisje te trouwen. Samen met zijn zusjes, van wie één is opgegroeid bij adoptieouders in Nederland, reist hij naar het afgelegen bergdorp. Na een 10-daagse voettocht dwars door de Himalaya, arriveren ze bij hun ouderlijk huis. Na een hartelijk weerzien lopen de spanningen al gauw op: de ouders rekenen erop dat hun enige zoon zijn verantwoordelijkheid neemt, trouwt en het land zal beheren. Maar Pema ziet geen leven voor zichzelf in het afgelegen gebied zonder computer…

Onder spectaculaire beelden van het berglandschap schrijnt een gevoelig generatieconflict dat de contrasten blootlegt tussen het moderne leven en de primitieve berggemeenschap met eeuwenoude tradities. The Only Son eindigde in de top 5 van de IDFA Publieksprijs en maakte deel uit van de Best of IDFA on tour.

MovieWeekend 2015

Gegevens

Regie:
Simonka de Jong
Jaar:
2013
Land:
Belgium/ Nepal
Taal:
Engels & Nepalees
Ondertiteling:
Nederlands
Lengte:
78 minuten

English summary

Pema has grown up in the capital of Nepal while his parents stayed high up in the Himalayas. He is expected to return to his family’s village to marry a local girl. Together with his sisters, one of whom has grown up with adoptive parents in the Netherlands, he travels to the remote mountain village. After a 10-day trek on foot across the Himalayas, they arrive at their parents’ home. After a warm reunion, tensions quickly mount: the parents are counting on their only son to fulfil his responsibilities, marry and work the land. But Pema can see no life for himself in this remote region without a computer…
Amid spectacular shots of the mountain landscape, a sensitive generational conflict brews, laying bare the contrasts between modern life and the traditional mountain community. The Only Son came away in the top 5 for the IDFA Audience Award and is part of the Best of IDFA on Tour.

Deze week

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Filmhuis Movie W

Archief