Stop the Pounding Heart

logo-looking-for-america-2

Sara is een 14-jarig meisje dat opgegroeid is in een streng christelijk gezin van geitenhouders in landelijk Texas. Ze is opgevoed met de opdracht om ondergeschikt te zijn aan mannen en haar emotionele en fysieke zuiverheid intact te houden tot het huwelijk. Wanneer ze buurjongen Colby ontmoet, slaat de twijfel toe. Hij komt uit een minder streng christelijk gezin en heeft ambities als rodeoruiter. De kalverliefde die voorzichtig tussen hen opbloeit is van een zuivere naïviteit, maar laat Sara in een heftige identiteitscrisis belanden. De idealen waar ze mee is opgevoed, zijn niet meer zo vanzelfsprekend als haar Bijbelvaste ouders haar hebben ingeprent.

Gegoten in een uiterst realistisch stijl exploreert regisseur Roberto Minervini op uitzonderlijk sterke en intieme wijze het religieus fundamentalisme, de traditionele genderverhoudingen en de conservatieve normen en waarden die het leven in ruraal Amerika zo kleuren. In november kunt u zijn bekroonde, nieuwste film zien: The Other Side.

LOOKING FOR AMERICA
In aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen werpt Movie W dit najaar onder het thema ‘Looking for America’ een nieuwsgierige blik op de Verenigde Staten. Alle Amerikanen dromen, maar voor velen komt de droom nooit uit. Omdat ze de verkeerde achtergrond hebben of geen opleiding of geen familie of geen geld. U gaat het zien via drie prikkelende films die Movie W vertoont in oktober en november: Permanent Vacation, Stop the Pounding Heart en The Other Side.

Looking for America

Gegevens

Regie:
Roberto Minervini
Jaar:
2013
Land:
USA
Taal:
Engels
Ondertiteling:
Nederlands
Lengte:
98 minuten

English summary

Sara is a 14-year-old girl growing up in a strict Christian family of goat farmers in rural Texas. She has been raised to be subordinate to men and to keep her emotional and physical purity intact until she marries. When she meets Colby, the boy next door, doubts are sown. His is a less strict Christian family and he aspires to become a rodeo rider. The puppy love that blossoms tentatively between them is one of pure naivety, but it propels Sara into a identity crisis. Her parents, so well-versed in the Bible, have imprinted her with ideals that now seem less easy to take for granted.
Applying a highly realistic style, and an extremely strong and intimate approach, director Roberto Minervini explores the religious fundamentalism, the traditional gender relations and the conservative standards and values that so colour rural America. In November, you can see his latest, award-winning film, The Other Side.

LOOKING FOR AMERICA

In the run-up to the American presidential elections, this autumn Movie W is turning its curious gaze on the United States. Themed ‘Looking for America’, three thought-provoking films will be screened in October and November. All Americans dream, but for many the dream never becomes reality. Perhaps because they have the wrong background, or no education or family or money. These films  take a closer look. The 3 titles you can watch: Permanent Vacation, Stop the Pounding Heart and The Other Side.

Deze week

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Filmhuis Movie W

Archief