Stray Dogs

In lange shots met prachtige beelden neemt meester regisseur Tsai Ming-liang de tijd om een portret te schetsen van het marginale bestaan van een man en zijn 2 kinderen in een grote stad. Een echt huis om in te wonen, hebben ze niet. De muren ogen als een abstract schilderij gevormd door regenwater en roetsporen. Vader verdient de kost als levend reclamebord. De kinderen lummelen overdag wat rond in een grote supermarkt, op zoek naar gratis eten. Een moeder ontbreekt, maar haar rol wordt overgenomen door verschillende vrouwen, gespeeld door 4 verschillende actrices….en een grote witte kool.

Stray Dogs is niet alleen minimalistisch en contemplatief; het is ook een film die zoemt en zindert van emotie en lading. Tsai schuwt de zware kanten van het bestaan niet. Het ondermaanse houdt mensen gevangen in die eeuwige cyclus van wederkeer. Maar film helpt om te begrijpen waarom mensen zo in lijden gevangen zitten. Het levert als het ware de meditatieve staat die nodig is om ‘te zien’. Niet dat daarmee het lijden is opgeheven, geenszins. Maar het is wel een begin van licht, van cinema; de kunstvorm die licht beweegt. Daarom mag de film in al zijn doeltreffende bescheidenheid een meesterwerk heten (KvR/FK)

Grand special jury prize (Venetië 2013)

Gegevens

Regie:
Tsai Ming-liang
Jaar:
2013
Land:
Taiwan
Taal:
Mandarijn
Ondertiteling:
Nederlands
Lengte:
138 minuten

English summary

In long shots with beautiful images, the masterful director Tsai Ming-liang takes the time to create a portrait of the marginal existence of a man and his two children in a large city. They don’t have a proper house to live in; the walls look like an abstract painting formed by rainwater and soot tracks. Father earns a living as a human billboard while the children spend their days lounging about in a large supermarket, looking for free food. There’s no mother but her role is taken by various women, played by four actresses. And a large white cabbage.

Stray Dogs appears to be minimalist and contemplative, but it is a film that hums and buzzes with emotion and meaning. Tsai doesn’t shun the troubled aspects of existence; the worldly keeps us trapped in the eternal cycle of rebirth. But for Tsai, film provides the insight we need to understand why we are trapped in suffering. It provides, as it were, the meditative state we need in order to ‘see’. Not that this ends the suffering, but it is the start of light. Of cinema. This art that moves light. That’s why it seems right to call this film, with all its modesty and staggering effectiveness, a masterpiece.

Deze week

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Filmhuis Movie W

Archief