The Idol

De veel geprezen feelgood film The Idol is gebaseerd op het leven van Mohammed Assaf, die opgroeide in een van de overbevolkte vluchtelingenkampen in Gaza. Voor 2013 had niemand van hem gehoord. Daarna rees zijn ster op spectaculaire wijze.

Ze zijn de hele dag aan het rennen: Mohammad, zusje Nour en hun vriendjes. Ze willen geld verdienen voor instrumenten, muziek maken en een band beginnen. De door oorlog geteisterde Gazastrook maakt het echter vrijwel onmogelijk een muziekcarrière na te volgen. “We gaan het maken en de wereld veranderen!” Steeds opnieuw laat Nour haar broertje Mohammed de lijfspreuk nazeggen. De jongen heeft een prachtige stem, maar hij mist vooralsnog het zelfvertrouwen van zijn zus. “Wie zit er te wachten op een zanger uit de Gazastrook?” Miljoenen mensen, zo zal later blijken in 2013. Als Assaf 25 is, hoort hij van de pan-Arabische talentenshow ‘Arab Idol’ in buurland Egypte. Hij wil meedoen en begint aan de gevaarlijke reis vanuit de Gazastrook: zonder paspoort, in het geheim de grens passerend en zonder uitnodiging voor zelfs maar een auditie…

Gegevens

Regie:
Hany Abu-Assad
Jaar:
2015
Land:
Palestina
Taal:
Arabisch
Ondertiteling:
Nederlands
Lengte:
100 minuten

English summary

The much-praised feel-good film The Idol is based on the life of Mohammed Assaf, who grew up in one of the overpopulated refugee camps in Gaza. Until 2013 no one had heard of him. Afterwards he rose to international prominence in spectacular fashion.

They spend the whole day running, Mohammad, his sister Nour and their friends. They want to earn money to buy instruments, make music and start a band. But in Gaza, plagued by the war, a career in music is a virtual impossibility. “We are going to make it and change the world!” Again and again, Nour has her little brother Mohammad repeat this motto. The boy has a beautiful voice but he still lacks his sister’s self-confidence. “Who needs a singer from the Gaza Strip?” As becomes evident in 2013, millions of people. When he is aged 25, Assaf hears about the pan-Arab talent show ‘Arab Idol’ in neighbouring Egypt. He wants to compete and embarks on the dangerous journey from Gaza; without a passport, crossing the border in secret and without even an invitation to audition…

Deze week

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Filmhuis Movie W

Archief