The Insult

The Insult

“Zelden bevatte een film zoveel woede en nuance tegelijk” Volkskrant (★★★★)

Het begint zo alledaags in Beiroet, Libanon. Er lekt wat water van Toni’s balkon op aannemer Yasser. Die zegt daar wat van en Toni scheldt terug. De opvliegende Toni is een christen en Yasser is Palestijnse vluchteling. Beiden voelen zich diep persoonlijk gekwetst door de beledigingen die de ander in het wilde weg uitkraamt.

The InsultDe twee delen een donkere geschiedenis die over de gehele breedte slachtoffers kent. En zo kan het gebeuren dat deze burenruzie escaleert: eerst binnen hun families en vervolgens in een geladen rechtszaak en nationale rel. Maar uiteindelijk worden ze gedwongen hun diepgewortelde vooroordelen onder ogen te komen.

Regisseur Doueiri weet feilloos de open zenuwen van een nog steeds verscheurde samenleving te raken. Libanon verkeerde dertig jaar geleden in staat van burgeroorlog, maar het stof is nog steeds niet gaan liggen. Als buitenstaander kan je je van alles voorstellen bij de aard van zo’n conflict. Maar het is vervolgens aan een goede regisseur om lokale thema’s en problemen universeel te vertalen. Het verhaal van de film is illustratief voor de wijze van omgang tussen verschillende culturen en bevolkingsgroepen die elkaar maar niet willen begrijpen en niet naar elkaar willen luisteren. De film maakt duidelijk dat er bij dergelijke ruzies alleen maar verliezers zijn.

‘The Insult’ is nu al één van de meest aangrijpende en doorleefde drama’s van filmjaar 2018 en daarmee een terechte kandidaat voor de Oscar Beste Niet-Engelstalige Film.

Beste acteur (Venetië) + Oscar nom.

Gegevens

Regie:
Ziad Doueiri
Jaar:
2017
Land:
Libanon
Taal:
Arabisch
Ondertiteling:
Nederlands
Lengte:
112 minuten

English summary

“Seldom has a film contained so much rage and nuance at the same time”

It begins so mundanely, in Beirut, Lebanon. Some water leaks from Toni’s balcony onto Yasser, a contractor. Yasser, a Palestinian refugee, makes a comment, and the quick-tempered Toni, a Lebanese Christian, curses in response.  Each of them feels deeply offended by the insults that the other spews.

The two share a dark history of victimization in all aspects of life. And precisely that makes this argument between neighbours escalate: first within their own families, and then on to a highly charged court trial and a national riot. In the end, however, they are forced to face their deep-rooted prejudices.

Director Doueiri flawlessly touches the raw nerves of a society still torn to this day. Thirty years ago Lebanon was in a state of civil war, and its dust has not yet settled. Although, as outsiders, we can imagine all sorts of things about the nature of such a conflict, it takes a good director to translate local themes and problems into a universal language. The storyline illustrates the way different cultures and population groups interact when they do not want to understand or listen to each other. This film makes it clear that everyone loses in such conflicts.

The Insult is already one of the most compelling and vivid dramas of the 2018 film year, which certainly makes it a deserving Oscar candidate for Best Foreign Language Film.

Deze week

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Filmhuis Movie W

Archief