The Party

The Party

“Scherpzinnig en grappig” The Guardian (★★★★)
“Tussen al het gekissebis worden serieuze vragen gesteld” NRC (★★★★)

The Party is een zwarte komedie, vol scherpe dialogen. Deze nieuwe film van Sally Potter spat van het scherm met briljante rollen van een topcast. De film is een zowel wrang als hilarisch portret van een groep vrienden die hun zekerheden in duigen zien vallen.

The PartyJanet heeft net een belangrijke functie gekregen in de Britse politiek. Het is de poort naar een post als partijleider, waarna ze uiteindelijk zelfs minister-president zou kunnen worden. Dit is het kroonstuk van haar carrière en dat moet gevierd worden. Terwijl ze hapjes staat klaar te maken, druppelen één voor één de gasten binnen. Maar plotseling krijgt het feestje een dramatische wending als Bill, de man van Janet, een schokkende mededeling doet.

Het blijkt niet zijn enige geheim te zijn en de andere gasten worden meegesleurd in de opeenstapeling van onthullingen en confrontaties. Liefde, vriendschap en politieke idealen komen op losse schroeven te staan. Alle illusies die de vrienden over elkaar en zichzelf hadden, gaan in rook op. Maar het loopt pas echt uit de hand wanneer Tom, een ‘doorgesnoven’ bankier, ten tonele verschijnt. De ene schokkende onthulling volgt de andere op. Janet probeert -met haar onderdrukte woede en tegen beter weten in- de stemming nog te redden…

“Een politiek statement over een gebroken Engeland”, zo omschrijft Sally Potter haar zwarte tragikomedie. The Party is een Brits pareltje: intelligent, grappig en vol venijn.

Gegevens

Regie:
Sally Potter
Jaar:
2017
Land:
Verenigd Koninkrijk
Taal:
Engels
Ondertiteling:
Nederlands
Lengte:
71 minuten

English summary

 “Sharp and funny”

“Amidst all the bickering serious questions are  asked”

The Party is a dark comedy, full of sharp dialogue. This new film by Sally Potter sparkles with brilliant roles played by a top cast. The film is both a wry and hilarious portrait of a group of friends who see their certainties disintegrate.

Janet has just been given an important position in British politics. It is the gateway to a post as party leader, after which she could eventually even become prime minister. This is the crowning achievement of her career and has to be celebrated. While she is preparing snacks, the guests arrive one by one. But suddenly the party takes a dramatic turn when Bill, Janet’s husband, makes a shocking announcement.

It turns out not to be his only secret and the other guests are dragged along in the accumulation of revelations and confrontations. Love, friendship and political ideals are all called into question. Every illusion that the friends had about each other and themselves goes up in smoke. But things really get out of hand when Tom, a ‘cocaine-snorting’ banker, appears on the scene. One shocking revelation follows another. Janet tries – with her suppressed anger and against her better judgement – to salvage the mood…

“A political statement about a broken England,” is how Sally Potter describes her dark tragicomedy. The Party is a British gem: intelligent, funny and biting.

Deze week

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Filmhuis Movie W

Archief