The Two Popes

The Two Popes

Meeslepend, ironisch drama over de confrontatie tussen twee kerkelijke leiders met heel verschillende opvattingen en karakters. Topacteurs Anthony Hopkins en Jonathan Pryce vertolken de rollen van de conservatieve Paus Benedictus XVI en de meer progressieve Jorge Bergoglio (huidige Paus Franciscus) weergaloos sterk. Ze ontvingen hiervoor de Oscarnominatie ‘Beste Acteur in een hoofdrol’.

De Argentijnse kardinaal Bergoglio wil zijn hoge functie in Buenos Aires neerleggen en weer een eenvoudige pastoor worden. Zijn brieven daarover aan Paus Benedictus XVI blijven echter onbeantwoord. Daarom reist hij af naar Rome voor een persoonlijk gesprek met de Paus. Maar telkens als Bergoglio zijn ontslagbrief wil overhandigen, weigert Benedictus die in ontvangst te nemen. De conservatieve 83-jarige Paus wil namelijk zelf stoppen en beschouwt Bergoglio als zijn ideale opvolger, terwijl hij eerder de progressieve stijl van Bergoglio juist als een bedreiging zag. Maar nu is Benedictus ten einde raad over het misbruikschandaal dat zich tijdens zijn Pausdom ten volle openbaart. Bergoglio vindt dat deze zwarte pagina te wijten is aan de Kerk zelf, die zich teveel van de wereld heeft afgekeerd en onvoldoende heeft opgetreden tegen misbruikende priesters. Bovendien zou de Kerk de uitdagingen van de 21e eeuw simpelweg negeren.

In de gesprekken die volgen, kruisen ze de degens over de koers van de Kerk met 1,3 miljard gelovigen. De twee worden het niet eens, maar gaan elkaar wel steeds meer waarderen en respecteren. Er ontstaat zelfs een zekere vriendschap. En los van of je nu wel of niet achter het pausschap en hun kerk staat, laat deze film zien dat wederzijds begrip tussen twee andersdenkenden, van veel intelligentie getuigt. Overigens komen de menselijke zwakheden van beide Pausen naar voren.

The Two Popes bruist, sprankelt en is overgoten met tal van humoristische kwinkslagen zonder de onderliggende serieuze materie uit het oog te verliezen. Dat is te danken aan beide acteurs in topvorm, de dynamische cameravoering en de uitstekende montage. De magistrale, mooie decors zijn een lust voor het oog en de frivole muziek legt daar een heerlijke, ironische saus overheen.

Gegevens

Regie:
Fernando Meirelles
Jaar:
2019
Land:
Verenigde Staten
Taal:
Engels
Ondertiteling:
Nederlands
Lengte:
125 minuten

English summary

The Two Popes

Language: English | Subs: Dutch

Captivating, ironic drama about the confrontation between two church leaders of greatly differing attitude and character. Top-notch actors Anthony Hopkins and Jonathan Pryce are phenomenal in the roles of the conservative Pope Benedict XVI and the more progressive Jorge Bergoglio (the present Pope Francis). Their performances earned them both best-actor Oscar nominations.

The Argentinian cardinal Bergoglio wishes to resign from his office in Buenos Aires and return to his work as a simple priest. His letters to Pope Benedict XVI remain unanswered, however, and he travels to Rome to speak with the pope personally. Pope Benedict will not accept his letter of resignation, though, as the conservative 83-year-old wants to step down himself – and though Benedict had previously viewed Bergoglio’s progressive style as a threat, he now sees the cardinal as his ideal successor. Benedict has been at a loss to address the sex abuse scandal that has become fully public during his papacy. According to Bergoglio, the Church is to blame for this black page in history because it has turned away from the world and has not taken enough action against priests guilty of abuse. Moreover, Bergoglio feels that the Church has simply ignored the challenges of the 21st century.

During the conversations that follow, the two men cross swords over what course the Church, with its 1.3 billion faithful, should take. Though the two do not agree, their mutual respect and admiration grow, and they even develop a kind of friendship. Whether or not viewers support the papacy and the Church, this film does demonstrate that mutual understanding between two people of different minds is a sign of great intelligence – even though the movie also shows the two popes’ human weaknesses.

The Two Popes is lively, resplendent and full of witty remarks, without losing sight of its serious subject matter. It succeeds due to tip-top acting, dynamic camera work and excellent editing. The majestic, beautiful scenery are a visual treat; the light-hearted music provides glorious, ironic balance.

Deze week

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Filmhuis Movie W

Archief