Tomorrow

Logo_Cooperatie_ValleiEnergie  Logo Green Office Wageningen
Eind 2015 sloten wereldleiders schoorvoetend een beperkt klimaatakkoord, nadat door wetenschappers al jarenlang gewaarschuwd werd voor het naderen van het ‘point of no return’. Het komt er nu op aan de hoogstnoodzakelijke maatregelen om onze ecosystemen te redden uit te voeren. Daarbij doen we er goed aan niet te veel te vertrouwen op wereldleiders of grote instanties. De eerste stap ligt vooral bij ons zelf.

Zo ontdekken ook Mélanie Laurent en Cyril Dion die met hun team tien verschillenden landen doorkruisen. Ze ontmoeten daar pioniers die landbouw, energie, economie, democratie en educatie opnieuw proberen uit te vinden om de Aarde leefbaar te houden. Al deze initiatieven hebben één ding gemeen: het zijn kleine lokale groepen mensen die een alternatief bedenken voor het huidige falende model. De film laat zien dat veel mensen bezig zijn met de ontwikkeling van een nieuwe bewuste levenswijze. Al deze kleine burgerinitiatieven samen kunnen grote positieve gevolgen hebben voor de wereld van morgen.

De eco-documentaire Tomorrow trok een record aantal bezoekers in Frankrijk en België en won dit jaar de César voor Beste Documentaire. Wat het meest beklijft is de optimistische boodschap van deze energieke film: “We hebben de kracht om de wereld te veranderen.”

Betrokken organisaties in Wageningen

  • Vallei Energie: zie website en nieuwsbrief. Deze organisatie zal bij alle voorstellingen een korte inleiding verzorgen
  • Green Office Wageningen: zie website en facebook

Sustainability
César 2016_Best Documentary

Gegevens

Regie:
Mélanie Laurent
Jaar:
2015
Land:
France
Taal:
English (& French)
Ondertiteling:
Dutch
Lengte:
118 minuten

English summary

At the end of 2015 world leaders reluctantly signed a limited climate agreement, after scientists had spent years warning of the approaching point of no return. Now the urgent measures needed to save our ecosystems must be implemented. But we can’t rely on world leaders or large institutions to do this. it is up to us all to take the first step.

Mélanie Laurent and Cyril Dion discover this for themselves as they travel through ten countries with their team. They meet pioneers who are trying to reinvent agriculture, energy sources, the economy, democracy and education to keep the Earth inhabitable. All these initiatives have one thing in common: a small localised group of people is devising an alternative to the current failing model. TOMORROW shows that many people are engaged in developing a new eco-aware lifestyle. Together, all these small citizen initiatives can have big positive consequences for tomorrow’s world.

The eco-documentary Tomorrow drew a record number of visitors in France and Belgium and won this year’s César for Best Documentary. This energetic film’s take-away message is an optimistic one: “We have the power to change the world.”

Deze week

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Filmhuis Movie W

Archief