Tomorrow

Tomorrow

Logo_Cooperatie_ValleiEnergie  Logo Green Office Wageningen
Eind 2015 sloten wereldleiders schoorvoetend een beperkt klimaatakkoord, nadat door wetenschappers al jarenlang gewaarschuwd werd voor het naderen van het ‘point of no return’. Het komt er nu op aan de hoogstnoodzakelijke maatregelen om onze ecosystemen te redden uit te voeren. Daarbij doen we er goed aan niet te veel te vertrouwen op wereldleiders of grote instanties. De eerste stap ligt vooral bij ons zelf.

Zo ontdekken ook Mélanie Laurent en Cyril Dion die met hun team tien verschillenden landen doorkruisen. Ze ontmoeten daar pioniers die landbouw, energie, economie, democratie en educatie opnieuw proberen uit te vinden om de Aarde leefbaar te houden. Al deze initiatieven hebben één ding gemeen: het zijn kleine lokale groepen mensen die een alternatief bedenken voor het huidige falende model. De film laat zien dat veel mensen bezig zijn met de ontwikkeling van een nieuwe bewuste levenswijze. Al deze kleine burgerinitiatieven samen kunnen grote positieve gevolgen hebben voor de wereld van morgen.

De eco-documentaire Tomorrow trok een record aantal bezoekers in Frankrijk en België en won dit jaar de César voor Beste Documentaire. Wat het meest beklijft is de optimistische boodschap van deze energieke film: “We hebben de kracht om de wereld te veranderen.”

Betrokken organisaties in Wageningen

  • Vallei Energie: zie website en nieuwsbrief. Deze organisatie zal bij alle voorstellingen een korte inleiding verzorgen
  • Green Office Wageningen: zie website en facebook