Verlies Niet de Moed

WAGlogo+txt

In Verlies Niet de Moed wordt op persoonlijke en indringende wijze de familiegeschiedenis van regisseur Hella de Jonge verteld. Movie W vertoont de film in samenwerking met Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945. Het is een film die zowel raakt als inspireert…

“Verlies niet de moed” schreef Hella’s grootmoeder in een afscheidsbrief, voordat zij naar Auschwitz werd afgevoerd. Hella (1949) vond het papiertje in een doos, die haar vader Eli Asser (1922) bij zijn verhuizing had weg willen doen, omdat de inhoud hem te zeer met de oorlog confronteerde. Het spoorde Hella aan om aan om op onderzoek te gaan naar haar familiegeschiedenis.

De succesvolle tekstschrijver Eli Asser en zijn vrouw Eva overleefden de bezetting ’40 – ’45 en gingen daarna gebukt onder zware schuldgevoelens jegens hun familieleden en bekenden, die waren vermoord in de concentratiekampen. Ze vonden het een plicht om voor nageslacht te zorgen, maar konden hun dochter geen liefde geven. Geen kind kon de doden vervangen. Voor Hella voelde het aan als een gebrek aan warmte. Het maakte haar dwars als puber en jonge vrouw. Haar relatie met haar vader bleef ook daarna moeizaam. Met behulp van foto’s en documenten, het bezoeken van plaatsen met pijnlijke herinneringen, maar bovenal door gesprekken zonder voorbehoud, komen vader en dochter alsnog tot elkaar.
Een overzicht van alle activiteiten rond 4 en 5 mei is gepubliceerd op de website: Bevrijdingsfestival Wageningen.

Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945

Gegevens

Regie:
Hella de Jonge
Jaar:
2014
Land:
Nederland
Taal:
Nederlands
Ondertiteling:
Geen
Lengte:
85 minuten

English summary

Don’t Lose Heart tells the family history of director Hella de Jonge in a personal and moving way. Movie W is screening the film in cooperation with Wageningen’s 4 and 5 May Committee.
“Don’t lose heart” wrote Hella’s grandmother in a farewell letter before she was transported to Auschwitz. Hella (1949) found the piece of paper in a box that her father Eli Asser (1922) wanted to throw out when he moved house; the wartime memories the contents brought back were too disturbing. Hella was inspired to start investigating her family history.
The successful writer Eli Asser and his wife Eva survived the 1940–1945 occupation but were subsequently tormented by guilt over the deaths of their family members and friends who had been murdered in concentration camps. They felt it their duty to care for these people’s children but couldn’t love their own daughter. No child could replace the dead. Helle experienced a lack of warmth and became a unmanageable teenager and troubled young woman. Her relationship with her father remained difficult in later years. With the help of photos and documents, visiting places redolent with painful memories and, above all, by talking unreservedly, father and daughter are finally reconciled.

Deze week

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Filmhuis Movie W

Archief