Walesa, Man of Hope

Een aangrijpende biopic over het leven van Lech Walesa – van dokwerker tot nationale verzetsheld en de eerste democratisch verkozen president van het naoorlogse Polen. De 88-jarige Poolse veteraan-filmer Andrzej Wajda kreeg er een staande ovatie voor op het 70ste Filmfestival van Venetië en mocht er de Persol (oeuvre-)prijs in ontvangst nemen. Hij is dan ook een van de meest indringende chroniqueurs van het naoorlogse Polen.

Walesa, Man of Hope is een klassieke en levendig geacteerde biografie van de elektricien en vakbondsleider Lech Walesa, die bekend werd als de aanvoerder van de Solidarnosc-beweging op de Lenin-werf in Gdansk en daar eerst een stille en nadien behoorlijk luidruchtige revolutie tegen het communistische regime ontketende. Voor zijn inzet voor de Poolse arbeiders kreeg hij in 1983 de Nobelprijs voor de vrede en van 1990 tot 1995 was hij de eerste democratisch verkozen president van Polen.

Wajda structureert de film rond een interview dat Walesa gaf aan de beruchte Italiaanse journaliste Oriana Fallaci. Archiefbeelden van stakingen, voedseltekorten, protesten en Walesa’s bezoek aan Paus Johannes Paulus II illustreren de grote gebeurtenissen uit die tijd. Verder werpt Wajda een intieme blik op wat er gaande was achter de deuren van de krappe appartementswoning waar Walesa met zijn vrouw Danuta en hun steeds groter wordende gezin verbleven. Ettelijke keren werd hij gevangen gezet door het regime. De omgang met dit onzekere en chaotische leven maakte Danuta tot de minstens zo sterke vrouw achter de sterke man Walesa.

3 filmprijzen (Venetië, Palm Springs, Chicago)

Gegevens

Regie:
Andrzej Wajda
Jaar:
2014
Land:
Poland
Taal:
Pools
Ondertiteling:
Nederlands
Lengte:
127 minuten

English summary

A moving biopic of Lech Walesa – from dockworker to national resistance hero and president of Poland. Aged 88, the veteran Polish filmmaker Andrzej Wajda received a standing ovation at the 70th Venice Film Festival and was awarded the Persol Award for his oeuvre. He is one of the most powerful chroniclers of post-war Poland. Walesa, Man of Hope is a classical but vibrantly acted biography of the electrician and trade union leader Lech Walesa, who rose to prominence as the spokesman of the Solidarity Movement at the Lenin Shipyard in Gdansk. He unleashed a quiet and later vociferous revolution against the Communist regime. For his efforts on behalf of Polish workers, he received the Nobel Peace Prize in 1983 and from 1990 to 1995 he was Poland’s first democratically elected president.

Director Wajda has structured the film around an interview that Walesa gave to the notorious Italian journalist Oriana Fallaci. Archive footage of strikes, food shortages, protests and Walesa’s visit to Pope John Paul II illustrate the major events that were happening. In addition, Wajda paints an intimate picture of what was going on behind the doors of the cramped apartment where Walesa was living with his wife Danuta and their ever-growing family. On several occasions, Walesa was imprisoned by the regime. Dealing with this uncertain and chaotic life, Danuta became the no less strong woman behind the strong man Walesa. (CF)

Deze week

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Filmhuis Movie W

Archief