Weidevogels in Het Binnenveld

Weidevogels in Het Binnenveld

Logo -Vrijwillige Weidevogelbescherming-Op initiatief van De Vrijwillige Weidevogelbescherming kunt u genieten van een unieke natuurfilm over Het Binnenveld. Na afloop van de film volgt een nagesprek over nieuwe natuurontwikkelingen in dit gebied en de betekenis hiervan voor de weidevogels. Tickets: € 5,-

Het Binnenveld is een rijk weidevogelgebied tussen Rhenen, Wageningen, Ede en Veenendaal. In dit gebied broeden ieder voorjaar talloze vogels, waaronder de kievit, grutto, tureluur, wulp en scholekster. De film toont het landschap met de vogels in prachtige beelden en met de onmiskenbare geluiden. Ook de praktijk van weidevogelbescherming komt volop in beeld.

Dit prachtige gebied dreigt echter te verarmen. Zonder actie zal een stille lente het gevolg zijn. Het zijn zeker niet alleen de vogelbeschermers die dit willen voorkomen. U ziet hoe de natuur en agrarische productie elkaar kunnen versterken. Om verarming te voorkomen is in Het Binnenveld door veel partijen samen een pleitnota opgesteld, waarin sprake is van een bufferzone die de achteruitgang kan stoppen. Het is nodig, niet alleen voor de weidevogels maar ook voor vele agrariërs, in- en omwonenden en recreanten.

binnenveld

Weidevogels in Het Binnenveld

Tickets € 5,-
Vrijwillige Weidevogelbescherming

Gegevens

Regie:
Roelof de Jong
Jaar:
2017
Land:
Nederland
Taal:
Nederlands
Ondertiteling:
Geen
Lengte:
45 minuten

English summary

Thanks to an initiative by the ‘Volunteer Meadow Bird Protection association’ you can now enjoy a unique nature film about the Binnenveld. The screening will be followed by a discussion about new developments affecting the fauna and flora in this area and their impact on the meadow birds.

The Binnenveld is a rich habitat for meadow birds that lies between Rhenen, Wageningen, Ede and Veenendaal. Every year, countless birds breed here, including the lapwing, black-tailed godwit, redshank, curlew and oystercatcher. The film shows fabulous images of the landscape and the birds, and records their unmistakable calls and song. Plenty of attention is also paid to the day-to-day work of protecting meadow birds.

However, this wonderful area looks likely to decline. If no action is taken, a silent spring will lie ahead. Bird protection volunteers are by no means the only people keen to prevent this. The film shows how nature and agricultural production can support one another. To prevent the decline, a number of parties have come together to draw up a written pleading proposing a buffer zone as a means to stop the decline. This is necessary, not only for the meadow birds, but also for the many farmers, local residents and others who enjoy the Binnenveld as a recreational area.

Deze week

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Filmhuis Movie W

Archief