Weidevogels in Het Binnenveld

Weidevogels in Het Binnenveld

Logo -Vrijwillige Weidevogelbescherming-Op initiatief van De Vrijwillige Weidevogelbescherming kunt u genieten van een unieke natuurfilm over Het Binnenveld. Na afloop van de film volgt een nagesprek over nieuwe natuurontwikkelingen in dit gebied en de betekenis hiervan voor de weidevogels. Tickets: € 5,-

Het Binnenveld is een rijk weidevogelgebied tussen Rhenen, Wageningen, Ede en Veenendaal. In dit gebied broeden ieder voorjaar talloze vogels, waaronder de kievit, grutto, tureluur, wulp en scholekster. De film toont het landschap met de vogels in prachtige beelden en met de onmiskenbare geluiden. Ook de praktijk van weidevogelbescherming komt volop in beeld.

Dit prachtige gebied dreigt echter te verarmen. Zonder actie zal een stille lente het gevolg zijn. Het zijn zeker niet alleen de vogelbeschermers die dit willen voorkomen. U ziet hoe de natuur en agrarische productie elkaar kunnen versterken. Om verarming te voorkomen is in Het Binnenveld door veel partijen samen een pleitnota opgesteld, waarin sprake is van een bufferzone die de achteruitgang kan stoppen. Het is nodig, niet alleen voor de weidevogels maar ook voor vele agrariërs, in- en omwonenden en recreanten.

binnenveld

Weidevogels in Het Binnenveld