Winst met Kringlooplandbouw

Winst met Kringlooplandbouw

Speciale voorstelling op initiatief van Netwerk Vitale Landbouw en Voeding (NVLV) rond de nieuwe documentaire ‘Winst met Kringlooplandbouw‘ . Na afloop van de film zal er een Q&A plaatsvinden met de makers van de film en met een panel van deskundigen, bestaande uit em. prof. Jan Douwe van der Ploeg (WUR), Frank Verhoeven (adviesbureau Boerenverstand) en Geesje Rotgers (vakblad V-Focus).

Tickets: € 5,-

Winst met KringlooplandbouwEind jaren negentig onderzochten Jaap van Bruchem en zijn medeonderzoekers het belang van het sluiten van de kringloop voor een gezonde melkveehouderij. Dit onderzoek vond plaats op WUR-proefboerderij Minderhoudhoeve. Minderen op nitraatstikstof en krachtvoer gaf een sterk verbeterd bedrijfsrendement en leek een goed alternatief voor continu uitbreiden. Daarnaast bevordert het de  bodem- en diergezondheid en draagt bij aan het aan het behalen van de doelstellingen voor biodiversiteit, milieu en klimaat. Helaas werd destijds de financiering gestopt, waardoor er geen vervolgonderzoek kwam.

Bijna 20 jaar later hebben Huib Schoonhoven en Karen Kuiper een film gemaakt, die bedoeld is voor het promoten van educatieve projecten die het getoonde concept alsnog verder kunnen uitdragen. De film geeft onder andere een terugblik op het afgebroken onderzoek uit de jaren 90 en een aantal melkveehouders van nu delen hun visie en ervaringen. Meer informatie vindt u via deze link: NVLV: winst met Kringlooplandbouw

Duurzame melkveehouderij
Netwerk Vitale Landbouw en Voeding (NVLV)

Gegevens

Regie:
Huib Schoonhoven & Karen Kuiper
Jaar:
2017
Land:
Nederland
Taal:
Nederlands
Ondertiteling:
-
Lengte:
45 (film) + 45 (Q&A) minuten

English summary

Special screening of the new documentary Winst met Kringlooplandbouw (Profit with circular Agriculture) at the initiative of Network Vital Agriculture and Nutrition (NVLV). After the film there will be a Q&A with the makers of the film and with a panel of experts, comprising Prof. Emeritus Jan Douwe van der Ploeg (WUR), Frank Verhoeven (consultancy firm Boerenverstand) and Geesje Rotgers (trade journal V-Focus).

Tickets: 5 euros

In the late 1990s, Jaap van Bruchem and his co-researchers examined the importance to healthy dairy farming of closing the cycle.  This research took place at Minderhoudhoeve , WUR’s experimental  farm. Reducing nitrate nitrogen and concentrates gave a greatly improved operating efficiency and seemed a good alternative to continuous expansion. In addition, it promotes soil and animal health and contributes to the achievement of the objectives for biodiversity, the environment and climate. Unfortunately, funding was stopped at the time, so there was no follow-up research.

Now, almost 20 years later, Huib Schoonhoven and Karen Kuiper have made a film; it is intended to promote educational projects that can further propagate the concept depicted. Among other things, the film provides a retrospective of the research that was abandoned in the 1990s, and a number of dairy farmers share their current vision and experiences.

Deze week

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Filmhuis Movie W

Archief