Zaatari Djinn

Zaatari Djinn

Zeldzaam intieme film over de veerkracht van kinderen die de werkelijkheid een stuk rooskleuriger zien dan de volwassenen IDFA 2016 (★★★★)

Ze gaan elk op hun eigen manier om met de moeilijke omstandigheden. Met haar poëtische, observerende stijl portretteert Van Campen niet alleen het dagelijks leven, maar vooral de (veerkrachtige) ziel van de kinderen. Verhalen over djinns – bovennatuurlijke wezens die goed of slecht kunnen zijn – lopen als een rode draad door de film.

Zataari DjinnZaatari is een geïmproviseerde stad met 80.000 inwoners, gelegen in de woestijn van Jordanië aan de grens met Syrië. Er zijn prefabwoningen in plaats van huizen, zandpaden in plaats van wegen. Zo’n 80 procent van de inwoners bestaat uit kinderen, afkomstig uit het door oorlog verscheurde Syrië.

De dromerige Maryam (15) vindt er afleiding in voetbaltrainingen en theaterrepetities. Ze wordt verliefd op Shakespeare. Hammoudi (8) heeft rijke ouders en kan in het kamp alles kopen wat hij wil. De dramatische situatie in zijn thuisstad lijkt nauwelijks tot hem door te dringen. Dat geldt niet voor de introverte Ferras (10), die achtervolgd wordt door de oorlog en in het kamp hard werkt voor de kost. En het geldt evenmin voor de open, assertieve Fatma (12), die vriendschap sluit met een haan. Ondanks hun situatie blijken deze kinderen het vermogen te hebben om van niets iets te maken: een prop wordt een voetbal, twee insecten een dierentuin.

Vanuit het perspectief van deze vier kinderen, zien en voelen we hoe het is om op te groeien in Zaatari; een plek met weinig middelen of zicht op verbetering, maar wel met ruimte voor hun dromen over een toekomst elders.

Benefiet Event zondag 26 maart

Op zondag 26 maart organiseert de Stichting “Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbid” een benefiet maaltijd in Vreemde Streken, gekoppeld aan de film in Movie W. De opbrengst is bestemd voor Syrische vluchtelingen in Irbid, Jordanië. Het speciale Syrische driegangen diner a € 15,- wordt samengesteld en bereid door Syrische inwoners van Wageningen.

  • Opgave uiterlijk op vrijdag 24 maart via Wageningen.irbid@gmail.com
  • Ontvangst zondag 26 maart vanaf 17.30 uur in Vreemde Streken, Bevrijdingsstraat 34.

De stichting zal aansluitend bij de filmvertoning op 26 maart een korte inleiding verzorgen en het werk van de stichting toelichten. Er zal in Movie W tevens een collecte gehouden worden voor Irbid. Na afloop van de film is er gelegenheid tot napraten.

  • Voor de filmvertoning dient u apart te reserveren via de reserveerknop op deze pagina
  • Tickets film zijn verkrijgbaar aan de kassa van Movie W op 26 maart vanaf 20.00 uur

Première !
Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbid

Gegevens

Regie:
Catherine van Campen
Jaar:
2016
Land:
Jordanië/Nederland
Taal:
Arabisch
Ondertiteling:
Nederlands
Lengte:
90 minuten

English summary

    An extraordinarily intimate movie about the resilience of children, who see reality with much more optimism than adults do

Each of these children deals with difficult circumstances in their own way. With her poetic, observational style, Van Campen paints a portrait not only of their daily lives, but also – especially – of their resilient souls. Tales about djinns, supernatural beings that can be good or evil, are woven into the film.

Zaatari is an improvised city of 80,000 people in the middle of the Jordanian desert, on the Syrian border. Instead of homes, there are prefab buildings; instead of roads, sandy tracks. About 80 per cent of the residents are children from war-torn Syria.
Zaatari Djinn
Maryam, a 15-year-old daydreamer, finds her distractions in football training and theatre rehearsals. She falls in love with Shakespeare. Hammoudi, 8 years old, has wealthy parents; in the camp he can buy anything he wants, and the dramatic situation in his home town barely seems to get through to him. That’s not at all the case for Ferras, the 10-year-old introvert who is haunted by the war and who, in the camp, works very hard for a living. Equally haunted is the open, assertive 12-year-old Fatma, who makes friends with a rooster. Despite their situation, these children clearly have the ability to make something out of nothing: a wad of paper becomes a football, two insects become a zoo.
Through the eyes of these four children we see and feel how it is to grow up in Zaatari. Though it is a place with so few resources and few prospects for improvement, it has room for their dreams of a future elsewhere.

    Screening on Sunday March 26th will be a special benefit for Syria! See Dutch page for further information.

Deze week

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Filmhuis Movie W

Archief