Colofon

Naam instelling

Stichting Filmhuis Movie W

WRSIN

007046078

KvK

41048712

BTW

NL007046078B01

Adres

[icon class=”fa-envelope-o fa-2x”] Wilhelminaweg 3A, 6703 CC, Wageningen.

Telefoon

[icon class=”fa-phone fa-2x”] 0317 356 019 (alleen bereikbaar een half uur voor de voorstelling!)

e-mail

[icon class=”fa-at fa-2x”] info@movie-w.nl

Missie

De missie van Filmhuis Movie W is om aan een zo groot mogelijk publiek films te tonen van kunstzinnig, (film-)historisch en/of maatschappelijk belang.

Beleid

Filmhuis Movie W voert haar missie uit in een kleine universiteitsstad met een hoog opgeleid en uit veel verschillende nationaliteiten bestaand publiek. Dit is een publiek dat geprikkeld en uitgedaagd wil worden. Dat doet Movie W door middel van een hoogwaardige en diverse filmprogrammering, en door organisatie van filmeducatieve en maatschappelijk relevante activiteiten rond de filmvertoningen. Zeven maal per week wordt er een film vertoond in de filmzaal aan de Wilhelminaweg.

Filmhuis Movie W wordt draaiende gehouden door een groot aantal actieve vrijwilligers. Er zijn geen betaalde medewerkers in dienst. De stichting kent een bestuur dat de statutaire verantwoordelijkheid draagt. Om een hoogwaardig en gevarieerd programmeringsbeleid te kunnen voeren dienen de filmvertoningen voldoende inkomsten op te leveren uit kaartverkoop om een aanzienlijk deel van de vaste kosten te kunnen dekken. Daarnaast is Movie W doorlopend op zoek naar mogelijkheden om programma onderdelen met steun van, of in samenwerking met andere organisaties in te vullen.

Het meerjarenbeleid is vastgelegd in het Businessplan Movie W 2012-2021, dat in november 2011 door het bestuur is vastgesteld.

Bestuur

Voorzitter
Geert Munnichs
Secretaris:
Hugo Vervoort
Penningmeester:
Janine Pijls
Algemeen bestuurslid:
Leo Stroosnijder
Algemeen bestuurslid – Financiën:
Johan Bergsma
Algemeen bestuurslid:
Imme Widdershoven
Algemeen bestuurslid:
Ymke Bartlema
Algemeen bestuurslid:
Stella Efdé

Beloningsbeleid

Filmhuis Movie W heeft op dit moment geen betaald personeel. De bestuursleden en vrijwilligers krijgen alleen de onkosten die ze hebben gemaakt voor Movie W vergoed. Wel hebben de vrijwilligers en bestuursleden kosteloos toegang tot de films.

Activiteiten

Zie hiervoor onze actuele programmering op de beginpagina.

Financiële verantwoording

Het overgrote deel van de inkomsten van Movie W komt uit de verkoop van filmkaartjes en consumpties. Een klein deel bestaat uit sponsoring, giften en subsidies.
De grootste kostenposten zijn de rechten voor het vertonen van de films, het huren van de zaal en het onderhoud en de vervanging van de apparatuur en de inventaris.
Het vermogen van Filmhuis Movie W staat op een spaarrekening, is beperkt van omvang en bedoeld om het voortbestaan van Movie W veilig te stellen.

Balans per 31-12-2017 31-12-2016 Staat van baten en lasten over 2017
ACTIVA BATEN
Vorderingen 7.829 8.355 Baten uit filmbezoek 83.786
Liquide middelen 109.531 91.839 Donaties, subsidies en sponsoring 1.210
Totaal activa 117.360 100.194 Rente-inkomsten 112
Subtotaal baten 85.108
PASSIVA
Algemene reserve 8.939 10.818 LASTEN
Continuïteitsreserve 33.087 30.164 Directe materiële kosten 62.971
Reserve in verband met huisvesting 20.306 20.306 Indirecte materiële kosten 11.941
Reserve voor vervanging inboedel 13.000 0 Subtotaal lasten 74.912
Voorziening vervanging projectieapparatuur 36.000 30.000
Vooruitontvangen bedragen 3.100 1.507 Resultaat 10.196
Kortlopende schulden 2.928 4.475
Totaal passiva 117.360 100.194

 


Website

Deze site is gebouwd door [icon class=”fa-wrench”] Web-care en verder uitgebouwd en ouderhouden door [icon class=”fa-cog fa-spin”] Epco. Met name bedankt voor de [icon class=”fa fa-github”] Theater plugin van Jeroen Schmidt ([icon class=”fa-hand-o-up”] slimndap.nl) en natuurlijk [icon class=”fa-wordpress fa-2x”] WordPress!

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org

Gegevens

Regie:
Jaar:
Land:
Taal:
Ondertiteling:
Lengte:
minuten

English summary

Vul onze enquête in en maak kans op vrijkaarten!

Om je nog beter van dienst te kunnen zijn bij Movie W willen we graag iets meer horen over jouw ervaring in ons filmtheater. Daarom hebben we een enquête gemaakt die je in ongeveer 5 minuutjes kunt invullen. Je helpt ons enorm wanneer je deze invult én je maakt ook nog eens kans op vrijkaarten voor Movie W!

GA NAAR DE ENQUETE

Deze week

Nominatie Grand Jury Prize (Sundance Film Festival)
wo 26
20:30
New Directors Award (San Sebastián)
do 27
20:30
New Directors Award (San Sebastián)
za 29
20:30
Nominatie Gouden Palm (Cannes)
zo 30
20:30
Nominatie Gouden Palm (Cannes)
wo 3
20:30

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Ongewijzigde tarieven

Bij Movie W geen prijsverhogingen, ondanks de BTW verhoging per 1 januari!

Bekijk hier onze tarieven

Filmhuis Movie W

Agenda

Nominatie Grand Jury Prize (Sundance Film Festival)
wo 26
20:30
New Directors Award (San Sebastián)
do 27
20:30
New Directors Award (San Sebastián)
za 29
20:30
Nominatie Gouden Palm (Cannes)
zo 30
20:30
Nominatie Gouden Palm (Cannes)
wo 3
20:30
New Directors Award (San Sebastián)
vr 5
20:30
New Directors Award (San Sebastián)
zo 7
20:30
New Directors Award (San Sebastián)
wo 10
20:30

Let op! Attention!

We raden u aan om uiterlijk 10 minuten voor aanvang uw reservering af te halen (onze kassa opent 30 minuten voor aanvang).
U kunt betalen met PIN en o.a Maestro, MasterCard of Visa, maar uiteraard ook contant.
Alvast een heel prettige voorstelling!

We recommend that you collect your ticket(s) no later than 10 minutes prior to the start of the screening (our cashier opens 30 minutes prior to the start of the screening).
You can pay with Pin POS, various cards like MasterCard, Visa, American Express or in cash.
We wish you a very pleasant screening!