Colofon

Naam instelling

Stichting Filmhuis Movie W

WRSIN

007046078

KvK

41048712

BTW

NL007046078B01

Adres

Wilhelminaweg 3A, 6703 CC, Wageningen.

Telefoon

0317 356 019 (alleen bereikbaar een half uur voor de voorstelling!)

e-mail

info@movie-w.nl

Missie

De missie van Filmhuis Movie W is om aan een zo groot mogelijk publiek films te tonen van kunstzinnig, (film-)historisch en/of maatschappelijk belang.

Beleid

Filmhuis Movie W voert haar missie uit in een kleine universiteitsstad met een hoog opgeleid en uit veel verschillende nationaliteiten bestaand publiek. Dit is een publiek dat geprikkeld en uitgedaagd wil worden. Dat doet Movie W door middel van een hoogwaardige en diverse filmprogrammering, en door organisatie van filmeducatieve en maatschappelijk relevante activiteiten rond de filmvertoningen. Zeven maal per week wordt er een film vertoond in de filmzaal aan de Wilhelminaweg.

Filmhuis Movie W wordt draaiende gehouden door een groot aantal actieve vrijwilligers. Er zijn geen betaalde medewerkers in dienst. De stichting kent een bestuur dat de statutaire verantwoordelijkheid draagt. Om een hoogwaardig en gevarieerd programmeringsbeleid te kunnen voeren dienen de filmvertoningen voldoende inkomsten op te leveren uit kaartverkoop om een aanzienlijk deel van de vaste kosten te kunnen dekken. Daarnaast is Movie W doorlopend op zoek naar mogelijkheden om programma onderdelen met steun van, of in samenwerking met andere organisaties in te vullen.

Het meerjarenbeleid is vastgelegd in het Businessplan Movie W 2012-2021, dat in november 2011 door het bestuur is vastgesteld.

Bestuur

Voorzitter
Geert Munnichs
Secretaris:
Hugo Vervoort
Penningmeester:
Janine Pijls
Algemeen bestuurslid:
Leo Stroosnijder
Algemeen bestuurslid – Financiën:
Johan Bergsma
Algemeen bestuurslid:
Imme Widdershoven
Algemeen bestuurslid:
Ymke Bartlema
Algemeen bestuurslid:
Stella Efdé

Beloningsbeleid

Filmhuis Movie W heeft op dit moment geen betaald personeel. De bestuursleden en vrijwilligers krijgen alleen de onkosten die ze hebben gemaakt voor Movie W vergoed. Wel hebben de vrijwilligers en bestuursleden kosteloos toegang tot de films.

Activiteiten

Zie hiervoor onze actuele programmering op de beginpagina.

Financiële verantwoording

Het overgrote deel van de inkomsten van Movie W komt uit de verkoop van filmkaartjes en consumpties. Een klein deel bestaat uit sponsoring, giften en subsidies.
De grootste kostenposten zijn de rechten voor het vertonen van de films, het huren van de zaal en het onderhoud en de vervanging van de apparatuur en de inventaris.
Het vermogen van Filmhuis Movie W staat op een spaarrekening, is beperkt van omvang en bedoeld om het voortbestaan van Movie W veilig te stellen.

Balans per 31-12-2017 31-12-2016 Staat van baten en lasten over 2017
ACTIVA BATEN
Vorderingen 7.829 8.355 Baten uit filmbezoek 83.786
Liquide middelen 109.531 91.839 Donaties, subsidies en sponsoring 1.210
Totaal activa 117.360 100.194 Rente-inkomsten 112
Subtotaal baten 85.108
PASSIVA
Algemene reserve 8.939 10.818 LASTEN
Continuïteitsreserve 33.087 30.164 Directe materiële kosten 62.971
Reserve in verband met huisvesting 20.306 20.306 Indirecte materiële kosten 11.941
Reserve voor vervanging inboedel 13.000 0 Subtotaal lasten 74.912
Voorziening vervanging projectieapparatuur 36.000 30.000
Vooruitontvangen bedragen 3.100 1.507 Resultaat 10.196
Kortlopende schulden 2.928 4.475
Totaal passiva 117.360 100.194

 


Website

Deze site is gebouwd door  Web-care en verder uitgebouwd en ouderhouden door Epco. Met name bedankt voor de Theater plugin van Jeroen Schmidt ( slimndap.nl) en natuurlijk WordPress!

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org

Gegevens

Regie:
Jaar:
Land:
Taal:
Ondertiteling:
Lengte:
minuten

English summary

Deze week

Publieksprijs (Sundance 2017)
di 19
20:30
KLASSIEKER
Gouden Leeuw (Venetië 1994)
wo 20
20:30
MOVIEWEEKEND 2019
do 21
19:00
MOVIEWEEKEND 2019
Drie Oscars!
do 21
21:15
MOVIEWEEKEND 2019
Special Jury Prize (Cannes)
vr 22
19:30
MOVIEWEEKEND 2019
Beste scenario (Cannes 2017)
vr 22
21:15
MOVIEWEEKEND 2019
Grand Jury Award (Fantastic Cinema Festival)
vr 22
23:45
MOVIEWEEKEND 2019
Cinekid Award
za 23
11:00

Onze wekelijkse nieuwsbrief

Ongewijzigde tarieven

Bij Movie W geen prijsverhogingen, ondanks de BTW verhoging per 1 januari!

Bekijk hier onze tarieven

Filmhuis Movie W

Volg Movie W

@FilmhuisMovieW

Vanavond: Genesis. Groep Russen vindt in de permafrost een Mammoet karkas met bloed en vlees. Dát wekt de interesse van wetenschappers in de genetica. Magistrale cinematografie Noordelijke IJszee. Winnaar ‘Special Jury Prize’ (Sundance). moview.nl/film/genesis-2…

Ongeveer 11 uur geleden op Filmhuis Movie W's Twitter via Twitter for iPhone