Colofon

Naam instelling

Stichting Filmhuis Movie W

Cultureel ANBI nummer

007046078

KvK

41048712

BTW

NL007046078B01

Adres

Wilhelminaweg 3A, 6703 CC, Wageningen.

e-mail

info@moview.nl

Missie

De missie van Filmhuis Movie W is om aan een zo groot mogelijk publiek films te tonen van kunstzinnig, (film-)historisch en/of maatschappelijk belang.

Beleid

Filmhuis Movie W voert haar missie uit in een kleine universiteitsstad met een hoog opgeleid en uit veel verschillende nationaliteiten bestaand publiek. Dit is een publiek dat geprikkeld en uitgedaagd wil worden. Dat doet Movie W door middel van een hoogwaardige en diverse filmprogrammering, en door organisatie van filmeducatieve en maatschappelijk relevante activiteiten rond de filmvertoningen. Zeven maal per week wordt er een film vertoond in de filmzaal aan de Wilhelminaweg.

Filmhuis Movie W wordt draaiende gehouden door een groot aantal actieve vrijwilligers. Er zijn geen betaalde medewerkers in dienst. De stichting kent een bestuur dat de statutaire verantwoordelijkheid draagt. Om een hoogwaardig en gevarieerd programmeringsbeleid te kunnen voeren dienen de filmvertoningen voldoende inkomsten op te leveren uit kaartverkoop om een aanzienlijk deel van de vaste kosten te kunnen dekken. Daarnaast is Movie W doorlopend op zoek naar mogelijkheden om programma onderdelen met steun van, of in samenwerking met andere organisaties in te vullen.

Het meerjarenbeleid is vastgelegd in het Businessplan Movie W 2012-2021, dat in november 2011 door het bestuur is vastgesteld.

Bestuur

Voorzitter: Stella Efdé
Penningmeester: Leo Stroosnijder
Secretaris: Adriana Hulsmann
Algemeen bestuurslid: Joeri Dassen
Algemeen bestuurslid: Vacature

Beloningsbeleid

Filmhuis Movie W heeft op dit moment geen betaald personeel. De bestuursleden en vrijwilligers krijgen alleen de onkosten die ze hebben gemaakt voor Movie W vergoed. Ook hebben de vrijwilligers en bestuursleden kosteloos toegang tot de films.

Activiteiten

Zie hiervoor onze actuele programmering op de beginpagina.

Financiële verantwoording

Het grootste deel van de inkomsten van Movie W komt uit de verkoop van filmkaartjes en consumpties. Een klein deel bestaat uit sponsoring, giften en subsidies. De grootste kostenposten zijn de rechten voor het vertonen van de films, het huren van de zaal en het onderhoud en de vervanging van de apparatuur en de inventaris. Het vermogen van Filmhuis Movie W staat op een spaarrekening, is beperkt van omvang en bedoeld om het voortbestaan van Movie W veilig te stellen. Ons financiële ANBI verslag vind je hier ANBI verslag Movie W 2023

Website is gebouwd door:

tomworks.nl

flowingweb.nl

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org