Film op verzoek

Naast de eigen programmering vertoont Movie W ook films op verzoek, eventueel met spreker, Q&A of discussie. Maatschappelijke, culturele en/of een ideële organisatie maar ook een bedrijf of individu kan een filmvoorstelling aanvragen. Films moeten wel aan Movie W normen voldoen en er moeten voldoende vrijwilligers zijn voor de bemensing, dit ter beoordeling van het bestuur.

Bij films op verzoek maken we onderscheid tussen publieke en besloten voorstellingen. Publieke voorstellingen zijn voor iedereen toegankelijk en Movie W maakt daarvoor publiciteit via o.a. de website en onze wekelijkse nieuwsbrief. Dat geldt uiteraard niet voor besloten voorstellingen. 

Basisvergoeding

Voor alle films op verzoek vragen wij een basisvergoeding voor het beschikbaar stellen van zaal en faciliteiten. Dit bedrag verschilt voor openbare en besloten voorstellingen en voor niet-commerciële en commerciële aanvragers. Bar inkomsten zijn altijd voor Movie W. In onderstaande tabel staat deze basisvergoeding (excl. 9% BTW) voor het beschikbaar stellen en bemensen van zaal en faciliteiten voor het seizoen ‘22-23.

Basisvergoeding ’22-23 Openbaar Besloten
Niet-commercieel € 150,- € 375,-
Commercieel € 315,- € 540,-

Vertoningskosten

Naast deze basisvergoeding komen de vertoningskosten voor rekening van de aanvrager, behalve als de aanvrager zelf voor een film zorgt. Bij een in Nederland uitgebrachte film bedragen deze kosten meestal € 175-200 (exclusief 21% BTW). Kosten van niet in Nederland uitgebrachte films zijn in de regel twee keer zo hoog. 

Aanvrager kan zelf het tarief voor de bezoekers bepalen. Bij een openbare voorstelling int Movie W de ticketprijs via reservering of aan de kassa (PIN only). De opbrengst van de verkochte tickets wordt in mindering gebracht op de vertoningskosten tot een maximum van die vertoningskosten. Dus hoe meer bezoekers des te lager het factuurbedrag en bij veel bezoekers bedragen de kosten in het gunstigste geval alleen de basiskosten. Bij besloten voorstelling regelt de aanvrager zelf een mogelijke bijdrage van de bezoekers.

Aanvraagprocedure

Een film-op-verzoek is altijd maatwerk. U kunt een offerte aanvragen via financien.moview@gmail.com.  Daarbij is het van belang uw aanvraag tijdig in te dienen: uiterlijk 5 weken voorafgaand aan de maand waarin de voorstelling gepland moet worden.