Support Movie W

Het doel van de ‘Stichting Filmhuis Movie W’ is om cinematografisch bijzondere films en om bijzondere (educatieve) activiteiten rond film te organiseren. Movie W werkt uitsluitend met vrijwilligers en ontvangt geen subsidie van de overheid en moet dus financieel op eigen benen staan. Daarvoor hebben we extra inkomsten nodig en vragen we iedereen die het Wagenings filmhuis een warm hart toedraagt ons financieel te steunen. 

Movie W is een erkende Culturele ANBI (nr. 7046078) zodat giften fiscaal aantrekkelijk kunnen zijn. U kunt op twee manieren Movie W financieel ondersteunen. Door een éénmalige gift op rekening NL40 RABO 0166 8720 24 met vermelding van ‘éénmalige gift’. Nog aantrekkelijker is het om 5 jaar lang eenzelfde bedrag te doneren. Dan maken wij voor de belastingdienst een ‘Overeenkomst Periodiek gift in geld’. Als u hiervoor interesse hebt, laat ons dat even weten via financien.moview@gmail.com, zodat wij u een formulier kunnen sturen.

Als uw periodiek gift minimaal 100€ per jaar bedraagt dan bent u voor ons een belangrijke sponsor en komt uw naam (of bedrijf) op de dia welke voor elke voorstelling wordt vertoond.