Privacybeleid

Op onze administratie is de AVG van toepassing. Dit betekent dat je gegevens door ons worden beveiligd, en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen medewerkers die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben. Je hebt het recht om de door ons geregistreerde gegevens in te zien. Als de gegevens niet kloppen, dan mag je van ons verwachten dat wij – op jouw verzoek – de informatie verbeteren of aanvullen. Meer informatie vindt je in onze:
icon_pdf_32 Privacyverklaring

 

The data you entered will be stored in a database. Our records are subject to the European privacy law, the General Data Protection Regulation (AVG). This means that we protect your data, and access to our database is restricted to personnel who strictly need the data. The data will be stored as long as you subscribe to our Newsletter. You have the right to view the data we hold on you. If the data is incorrect, we will – at your request – correct or complete the information. For more information see our Privacy declaration (in Dutch).